Socialdemokraterna i Västerås

Bli medlem här!

Fortsatt förtroende för Anna Nikula som ordförande för Socialdemokraterna i Västerås.

Ett enhälligt årsmöte valdes Anna Nikula till ordförande för Västerås arbetarekommun på 2 år. Utöver valet av Anna till ordförande valde partiet också nya ledamöter till styrelsen. I samband med årsmötet genomförde partiet och dess medlemmar en insamling för jordbävningsoffren i Turkiet och Syrien. Västerås arbetarekommun samlade totalt ihop 20 100 kr som kommer skänkas…

Läs mer

Västeråsmajoritetens budget för 2023

Västeråsmajoriteten har presenterat sitt budgetförslag för 2023: ”Det offentliga har ett extra stort ansvar i svåra tider. Vi i Västeråsmajoriteten är redo att ta det ansvaret och ser vår första budget som en bra början för att trygga en stabil utveckling av Västerås”, säger Staffan Jansson (S), kommunstyrelsens ordförande.

Läs mer

Laget som ska leda Västerås

Måndagen den 10 oktober nominerade vi Socialdemokrater i Västerås de personer som vi vill ska ta plats i styrelser och nämnder under denna mandatperiod. Staffan Jansson nominerades till kommunstyrelsens ordförande. Jonas Cronert och Ann-Louise Molin Östling nominerades till kommunalråd för Socialdemokraterna jämte Staffan Jansson. Det är såklart ett enormt förtroende och jag känner mig redo…

Läs mer

Nu gör vi vårt Västerås bättre

Socialdemokraterna bildar Västeråsmajoriteten tillsammans med Vänsterpartiet, Centerpartiet och Kristdemokraterna. De fyra partierna tar gemensamt ansvar för Västerås utveckling de närmaste åren. Utgångspunkten från Socialdemokraternas sida har varit det idépolitiska program som vi gått till val på.

Läs mer

Västerås söker två politiska sekreterare

Socialdemokraterna i Västerås söker nu två politiska sekreterare som vill bli viktiga kuggar i det nya spännande socialdemokratiska lag som ska stärka partiets ställning i Västerås ytterligare. Som politisk sekreterare är du en central del av det löpande politiska ledningsarbetet. Du jobbar nära den socialdemokratiska kommunfullmäktigegruppen i allmänhet och de socialdemokratiska kommunalråden i synnerhet.En betydande…

Läs mer
facebook Twitter Email