Socialdemokraterna i Västerås

Bli medlem här!

Nu gör vi vårt Västerås bättre

Socialdemokraterna bildar Västeråsmajoriteten tillsammans med Vänsterpartiet, Centerpartiet och Kristdemokraterna. De fyra partierna tar gemensamt ansvar för Västerås utveckling de närmaste åren. Utgångspunkten från Socialdemokraternas sida har varit det idépolitiska program som vi gått till val på.

Läs mer

Västerås söker två politiska sekreterare

Socialdemokraterna i Västerås söker nu två politiska sekreterare som vill bli viktiga kuggar i det nya spännande socialdemokratiska lag som ska stärka partiets ställning i Västerås ytterligare. Som politisk sekreterare är du en central del av det löpande politiska ledningsarbetet. Du jobbar nära den socialdemokratiska kommunfullmäktigegruppen i allmänhet och de socialdemokratiska kommunalråden i synnerhet.En betydande…

Läs mer

Socialdemokraterna presenterade sitt valmanifest den 25 augusti 2022.

Läs mer

Vårt Västerås kan bättre

Vi vill se ett starkare Västerås med mer resurser till skolan och välfärden. Västerås ska vara en modern stad som bygger på sammanhållning och solidaritet. Det är så vi skapar ett tryggare Västerås.

Läs mer

Socialdemokraterna i Västerås lag inför valet

I januari utsågs Staffan Jansson till Socialdemokraterna i Västerås toppnamn i valet till kommunfullmäktige. Nu har Socialdemokraterna beslutat om de 69 övriga kandidaterna på listan. De första sju personerna på kommunfullmäktigelistan har utsetts till talespersoner för prioriterade politikområden.

Läs mer
facebook Twitter Email