Utveckling Västerås!

Läs mer

Representantskap 2019/20

Kommande representantskapsmöten:  8/4 20/5 19/8 14/10 18/11 20/1-20 14/3-20 Kallelse går ut 2 veckor innan möte, vanligtvis brukar vi hålla representantskapsmötena på Kyrkbacksgården i Västerås. Samtliga medlemmar är välkomna och har yttrande och förslagsrätt. De valda ombuden har rösträtt.

Läs mer

Ny styrelse och inspiration från K-G Wanngård

Under lördagen genomförde Socialdemokraterna i Västerås sitt årsmöte på Kyrkbacksgården i Västerås. Det var en välbesökt tillställning med över 90 personer som tagit sig till Kyrkbacksgården. Årsmötet innehöll bland annat ett inspirerande föredrag från K-G Wanngård om socialdemokratin och den svenska modellen. Vidare så hanterades det fyra motioner och en genomgång av valanalysen gjordes. Själv…

Läs mer

Årsmöte 2019

Västerås arbetarekommuns årsmöte 16 mars 2019 Lördagen den 16 mars klockan 09.30 på Kyrkbacksgården. Kaffe och smörgås serveras från klockan 09.00. Väl mött på årsmötet!   Här hittar du Årsmöteshandling 2019

Läs mer

Representantskapsmöte 19 november

Måndag 19 november klockan 18.30 (kaffe och avprickning från klockan 18.00) Kyrkbacksgården, Västra Kyrkogatan 10.

  På agendan: Kommunens budget för 2019 Regionens nya politiska styre Sjukvårdspolitik – medverkande Kenneth Östberg (S) – regionråd Mötet är öppet för alla medlemmar! Välkommen

Läs mer

Skallberget S-förening bjuder in till öppet möte

RÖSTRÄTTEN FYLLER HUNDRA, MEN HUR GÅR DET MED DEMOKRATIN OCH RÖRELSEN IDAG?

Till vår hjälp i denna aktuella fråga kommer ABF:s vice ordförande Jörgen Hammarin att inleda mötet. (Jörgen Hammarin har tidigare bott och verkat i Västerås bl.a. har han arbetet på ABF i Västerås, varit aktiv i Vallby soc.dem. Lärare på Brunnsvik, arbetat inom HGF m.m.) Du och många andra funderar nog på – framförallt efter…

Läs mer

Nytt majoritetsstyre i Västerås

Idag presenterade Anders Teljebäck (S), kommunstyrelsens ordförande resultatet av de senaste veckornas förhandlingar. Ett nytt majoritetsstyre mellan S, L, C och MP som går under namnet Utveckling Västerås.

Till grund för det samarbetet har partierna gemensamt enats om ett 140 punktsprogram som kommer gälla de kommande fyra åren. Västerås behöver ett majoritetssamarbete. Det har varit min och socialdemokraternas utgångspunkt i det arbete som inleddes efter valet. Det nya samarbetet kan nu presentera ett gediget program som kommer innebära en stark utveckling för Västerås….

Läs mer

Bjurhovda behöver ett nytt centrum nu!

Bjurhovdaborna har väntat länge på att något ska hända med deras centrum. Den gamla betongbyggnadens glansdagar är sedan länge förbi. Men nu är äntligen en förändring på gång. Den nya detaljplanen som gör det möjligt att bygga nya bostäder och nya verksamhetslokaler vid Bjurhovdagatan i närheten av Coop ska snart antas av byggnadsnämnden. När byggnaderna…

Läs mer

BARNEN FÖRST – HÅLL SAMMAN VÄSTERÅS

Barnen först – Skolan viktigast. Det är utgångspunkten för den politik vi Socialdemokrater i Västerås går till val på. De resurser vi kan få fram lokalt och nationellt ska syfta till att stärka barnens uppväxtvillkor. Vi vill bygga ett starkare samhälle och ett tryggare Västerås.

Barnen först – Skolan viktigast * Öka resurserna till grundskolan. De resurser vi tillför ska läggas på de skolor där behoven är som störst. Varje elev ska bli sedd och få en personlig utvecklingsplan. Ingen elev ska lämnas efter. Elevhälsan ska stärkas genom att fler skolsköterskor, specialpedagoger, kuratorer och psykologer anställs. * Satsa på att…

Läs mer

Personalpolitiskt program

Heltid som norm, bort med delade turer, fria arbetskläder och jämlika arbetsvillkor. Det är några av de punkter som Socialdemokraterna i Västerås presenterar i sitt personalpolitiska program inför kommande mandatperiod.

Västerås ska bli Sveriges bästa arbetsgivarkommun, säger Carin Lidman (S) kommunalråd och ordförande för arbetsgivardelegationen i Västerås stad.   Med sina 10 000 anställda är Västerås stad den största arbetsgivaren i Västerås. Behovet av arbetskraft är mycket stort inom de kommande åren. För att klara kompetensförsörjningen måste arbetsvillkoren bli bättre, främst för anställda inom de traditionellt…

Läs mer

Alla unga ska kunna nå en gymnasieexamen

En gymnasieexamen är nyckeln till framtiden och arbetslivet och är den bästa försäkringen mot arbetslöshet. När det gäller chansen att få ett arbete så går den största skiljelinjen mellan dem som har en gymnasieexamen och dem som saknar. Vi socialdemokrater ska fortsätta att stärka arbetet med att alla ungdomar ska lyckas ta en examen i gymnasiet. Men för de som inte klarar det ska det finnas andra vägar till utbildning som leder till jobb. Alla har rätt till flera chanser om det behövs.

Under de senaste fyra åren har ungdomsarbetslösheten sjunkit. Allt fler elever klarar gymnasiet på tre år. Betygsmedelvärdet har gått upp för avgångseleverna. Men det är fortfarande för många ungdomar som går utan arbete samtidigt som många arbetsgivare inte hittar den arbetskraft de behöver. Matchningen måste bli bättre. Ungdomar utbildar sig i för låg grad till…

Läs mer
facebook Twitter Email