Vill du bli nämndeman?

Arbetarekommunen utlyser nomineringsperiod för personer som söker uppdraget som nämndeman. Nomineringsperioden pågår fram till 31 maj 2019. Nominering skall skickas via e-post till vasteras@socialdemokraterna.se Ange ”Nämndeman” i ärendebeskrivningen. Nominerad måste vara tillfrågad och accepterat nominering. Det går även bra att nominera sig själv.

Behörighet och lämplighet För att ställa upp i nämndemannavalet måste du vara behörig och lämplig för uppdraget. Du måste också vara myndig, svensk medborgare och folkbokförd i den aktuella domstolens domkrets. Du får inte vara ställd under förvaltarskap och inte heller vara försatt i konkurs. För att kunna utses till nämndeman måste du även uppfylla vissa lämplighetskrav. Det…

Läs mer

Representantskap 2019/20

Kommande representantskapsmöten:  8/4 20/5 19/8 14/10 18/11 20/1-20 14/3-20 Kallelse går ut 2 veckor innan möte, vanligtvis brukar vi hålla representantskapsmötena på Kyrkbacksgården i Västerås. Samtliga medlemmar är välkomna och har yttrande och förslagsrätt. De valda ombuden har rösträtt.

Läs mer

Ny styrelse och inspiration från K-G Wanngård

Under lördagen genomförde Socialdemokraterna i Västerås sitt årsmöte på Kyrkbacksgården i Västerås. Det var en välbesökt tillställning med över 90 personer som tagit sig till Kyrkbacksgården. Årsmötet innehöll bland annat ett inspirerande föredrag från K-G Wanngård om socialdemokratin och den svenska modellen. Vidare så hanterades det fyra motioner och en genomgång av valanalysen gjordes. Själv…

Läs mer

Årsmöte 2019

Västerås arbetarekommuns årsmöte 16 mars 2019 Lördagen den 16 mars klockan 09.30 på Kyrkbacksgården. Kaffe och smörgås serveras från klockan 09.00. Väl mött på årsmötet!   Här hittar du Årsmöteshandling 2019

Läs mer

Representantskapsmöte 19 november

Måndag 19 november klockan 18.30 (kaffe och avprickning från klockan 18.00) Kyrkbacksgården, Västra Kyrkogatan 10.

  På agendan: Kommunens budget för 2019 Regionens nya politiska styre Sjukvårdspolitik – medverkande Kenneth Östberg (S) – regionråd Mötet är öppet för alla medlemmar! Välkommen

Läs mer
facebook Twitter Email