Överenskommelse klar: strukturerad avveckling av Västerås flygplats

Socialdemokraterna, Liberalerna och Miljöpartiet är överens om att en strukturerad avveckling av Nya Västerås Flygplats AB ska inledas. Målen i punkt 140 i den överenskommelse som partierna i majoriteten träffat nås inte. I punkt 140 slås det fast att flygplatsbolaget 2022 ska klara sig på ett koncernbidrag som är väsentligt under 15 miljoner kronor. Delmål…

Läs mer

Krafttag för ökad studiero och trygghet i skolan

Studiero och trygghet i skolan är grunden för att alla barn ska lyckas och nå framgång. Socialdemokraterna ser nu till att det tas fram en nationell plan för ökad studiero och trygghet så att skolans personal lättare kan ingripa och agera för ordning och reda i klassrummet. Skolans regler ska vara tydliga för eleverna. Lärare…

Läs mer

Bli vår nya ombudsman

Västerås Arbetarekommun har ca 1000 medlemmar och drygt 70 förtroendevalda som representerar vårt parti. Västerås är Sveriges sjunde största kommun. I senaste valet höll socialdemokraterna ställningarna och fortsätter styra kommunen, denna gång tillsammans med Miljöpartiet, Centerpartiet och Liberalerna. Nu söker vi dig som är redo att ta Västerås Arbetarekommun in i framtiden. Som ombudsman blir…

Läs mer

Representantskap 2019/2020

Kommande möten med representantskapet: 14/10 18/11 20/1-20 14/3-20 Kallelse går ut 2 veckor innan möte, vanligtvis brukar vi hålla representantskapsmötena på Kyrkbacksgården i Västerås. Samtliga medlemmar är välkomna och har yttrande och förslagsrätt. De valda ombuden har rösträtt.

Läs mer

1 maj 2019

Fira 1 maj med Socialdemokraterna och LO!

Första maj närmar sig. Och alla är inbjudna. 11.00 Familjedag på Bondtorget med LO 14.30 samlas vi på Stora torget i Västerås och gör oss redo för att demonstrera 15.00 Avgår demonstrationstorget 15.30 Återvänder vi till Stora torget/Bondtorget och lyssnar på tal av Utrikeshandelsminister Ann Linde (S). På plats finns det korv med bröd, fiskdamm…

Läs mer
facebook Twitter Email