Med trygghet som tema

Den förra vårkampanjen handlade om att ta del av människors tankar kring hur vi utvecklar tryggheten i Sverige. I och med höstkampanjen, som pågår nu, ska vi ut igen och prata med människor och visa vad vi faktiskt har levererat på trygghetsområdet. Vi satsar stort på välfärden och tryggheten. Med mer pengar till barnfamiljer och…

Läs mer

Höstkampanj

Den här veckan pågår socialdemokraternas höstkampanj i hela landet! Det finns nu utrymme för kraftfulla reformer i vårt land. 40 miljarder satsas för att utveckla den svenska modellen och 40 miljarder används till långsiktigt sparande genom att vi betalar av på statsskulden. Vi Socialdemokrater och vår regering har vänt utvecklingen på en mängd områden. När…

Läs mer

Kyrkovalet: Barn och unga viktiga i Västerås kyrkor

Svenska kyrkan i Västerås ska vara en inkluderande och välkomnande folkkyrka. Det vi vill är en kyrka som utstrålar gudstjänstglädje, är kraftfull i diakonin, har ett rikt musikliv och som ser en viktig uppgift i att bidra med sitt engagemang och kunnande till hela samhället. Det vi vill är också en kyrka som vågar prioritera…

Läs mer

Kyrkovalet: POSK borde svara om kyrkovalets sakfrågor

23 augusti svarade vi på en debattartikel i VLT 17 augusti av POSK Anders Brunnstedt, Falun. 26 augusti fick vi lite överraskande ett genmäle från POSK i Västerås istället för från Anders Brunnstedt. I vår replik till Anders Brunnstedt efterlyste vi en sakdebatt om kyrkopolitiken. Vi ställde också tre konkreta frågor som vi hoppades få…

Läs mer

Kyrkovalet: Vilka mål vill POSK ha?

21 augusti redovisade POSK sin kyrkopolitik i en debattartikel i VLT. Där kan man se att det finns vissa likheter med det som vi i S förde fram i VLT 17 augusti. Men det finns inslag i POSK-artikeln som behöver kommenteras. POSK påstår att den nuvarande majoriteten i Västerås pastorat – S, Borgerligt alternativ, Centerpartiet,…

Läs mer

Kyrkovalet: Ett politiskt parti har tydlig värdegrund

REPLIK. I kyrkovalstider möts vi av upprepad kritik från partipolitiskt obundna nomineringsgrupper, mot att grupper med partipolitisk värdegrund deltar i kyrkovalet. Jag upplever detta som direkt stötande. Efter 25 år som förtroendevald i Svenska kyrkan, bytte jag efter moget övervägande engagemanget i en obunden grupp mot ett etablerat parti med politisk värdegrund. Jag har aldrig…

Läs mer

Kyrkovalet: Efterlyses: Sakdebatt i kyrkopolitiken

Alla kan bilda en kyrkopolitisk nomineringsgrupp och ställa upp i kyrkovalet med stöd av kyrkoordningen. Detta är helt en fråga för den aktuella gruppen och ingen annan. I valet till Västerås kyrkofullmäktige är det nio kyrkopolitiska grupper som ställer upp. Flertalet har en partipolitisk värdegrund. Två grupper har andra utgångspunkter. Dessa två grupper är Partipolitiskt…

Läs mer

Kyrkovalet: En öppen folkkyrka där alla är välkomna

Söndagen den 17 september är det kyrkoval inom Svenska kyrkan. Då har alla medlemmar över 16 år i möjlighet att bestämma vilken väg Svenska kyrkan ska gå i framtiden.

Alla grupper som vill kan ställa upp i kyrkovalet. Vi socialdemokrater ställer upp med våra välkända grundläggande värderingar som bygger på att alla människor har lika värde. Kyrkovalet är ett kyrkopolitiskt vägval. Precis som andra val handlar det om värderingar. Vilka frågor är viktiga och vilka värderingar ska gälla för Svenska kyrkan åren framöver? Kyrkan…

Läs mer

Ny valombudsman klar….

Solveig Nilsson är namnet på vår nya valombudsman. Solveig är väl känd inom arbetarekommunen och har bland annat varit vice ordförande i arbetarekommunen, ansvarig för första maj, dörrknackningsledare och arbetat med många partiarrangemang. Solveig satt tidigare i arbetarekommunens styrelse, ett uppdrag hon lämnat, men återkommer nu med start i oktober som arbetarekommunens valombudsman, ett sätt…

Läs mer

Cityfestivalen / Pride

Sommaren närmar sig med stormsteg. Och med den den årliga Cityfestivalen och Pride som arrangeras i Västerås den 29/6-1/7. I år satsar partiet på att kunna finnas representerat både på det allmänna festivalområdet och ha en monter på Pridetorget. Nu söker vi funktionärer till bägge montrarna och behöver -din- hjälp. Vill du hjälpa till? Gå…

Läs mer
facebook Twitter Email