Skallberget S-förening bjuder in till öppet möte

RÖSTRÄTTEN FYLLER HUNDRA, MEN HUR GÅR DET MED DEMOKRATIN OCH RÖRELSEN IDAG?

Till vår hjälp i denna aktuella fråga kommer ABF:s vice ordförande Jörgen Hammarin att inleda mötet. (Jörgen Hammarin har tidigare bott och verkat i Västerås bl.a. har han arbetet på ABF i Västerås, varit aktiv i Vallby soc.dem. Lärare på Brunnsvik, arbetat inom HGF m.m.) Du och många andra funderar nog på – framförallt efter…

Läs mer

Nytt majoritetsstyre i Västerås

Idag presenterade Anders Teljebäck (S), kommunstyrelsens ordförande resultatet av de senaste veckornas förhandlingar. Ett nytt majoritetsstyre mellan S, L, C och MP som går under namnet Utveckling Västerås.

Till grund för det samarbetet har partierna gemensamt enats om ett 140 punktsprogram som kommer gälla de kommande fyra åren. Västerås behöver ett majoritetssamarbete. Det har varit min och socialdemokraternas utgångspunkt i det arbete som inleddes efter valet. Det nya samarbetet kan nu presentera ett gediget program som kommer innebära en stark utveckling för Västerås….

Läs mer

Bjurhovda behöver ett nytt centrum nu!

Bjurhovdaborna har väntat länge på att något ska hända med deras centrum. Den gamla betongbyggnadens glansdagar är sedan länge förbi. Men nu är äntligen en förändring på gång. Den nya detaljplanen som gör det möjligt att bygga nya bostäder och nya verksamhetslokaler vid Bjurhovdagatan i närheten av Coop ska snart antas av byggnadsnämnden. När byggnaderna…

Läs mer

BARNEN FÖRST – HÅLL SAMMAN VÄSTERÅS

Barnen först – Skolan viktigast. Det är utgångspunkten för den politik vi Socialdemokrater i Västerås går till val på. De resurser vi kan få fram lokalt och nationellt ska syfta till att stärka barnens uppväxtvillkor. Vi vill bygga ett starkare samhälle och ett tryggare Västerås.

Barnen först – Skolan viktigast * Öka resurserna till grundskolan. De resurser vi tillför ska läggas på de skolor där behoven är som störst. Varje elev ska bli sedd och få en personlig utvecklingsplan. Ingen elev ska lämnas efter. Elevhälsan ska stärkas genom att fler skolsköterskor, specialpedagoger, kuratorer och psykologer anställs. * Satsa på att…

Läs mer

Personalpolitiskt program

Heltid som norm, bort med delade turer, fria arbetskläder och jämlika arbetsvillkor. Det är några av de punkter som Socialdemokraterna i Västerås presenterar i sitt personalpolitiska program inför kommande mandatperiod.

Västerås ska bli Sveriges bästa arbetsgivarkommun, säger Carin Lidman (S) kommunalråd och ordförande för arbetsgivardelegationen i Västerås stad.   Med sina 10 000 anställda är Västerås stad den största arbetsgivaren i Västerås. Behovet av arbetskraft är mycket stort inom de kommande åren. För att klara kompetensförsörjningen måste arbetsvillkoren bli bättre, främst för anställda inom de traditionellt…

Läs mer
facebook Twitter Email