Aktuellt

Anna Nikula ny ordförande.

Anna Nikula valdes under lördagen till ny ordförande för Socialdemokraterna i Västerås. 85 socialdemokrater samlades till digitalt årsmöte och ställde sig enhälligt bakom valberedningens förslag till beslut. Redan i november meddelade dåvarande ordförande Magnus Johansson att han inte avsåg att söka nytt förtroende som ordförande för Socialdemokraterna i Västerås. Efter det följde en gedigen intern…

Läs mer

Historisk händelse i Västerås

Vi står inför en historisk händelse i Västerås. Det ska för första gången hållas en lokal folkomröstning i vår kommun. Valdagen är satt till den 21 mars och frågeställningen som vi ska ta ställning till är: Vill du att Västerås stad avvecklar verksamheten som bedrivs i flygplatsbolaget? Den socialdemokratiska kommunfullmäktigegruppen har tagit ställning i frågan…

Läs mer

Årsmötesdags!

Den 6 mars är det dags för årsmöte med Västerås arbetarekommun. Vi träffas digitalt via zoom. För att delta ska du vara medlem i Socialdemokraterna. Inloggning sker från 09.15-09.55. Ni behöver ange namn och vilken förening ni representerar som ombud. Är ni ersättare så behöver ni skriva det. Är du inte ombud ska du ange…

Läs mer

Magnus Johansson ställer inte upp för omval som ordförande

Magnus Johansson aviserar idag att han inte avser att ställa upp för omval till posten som Socialdemokraternas ordförande i Västerås. Magnus har lett den socialdemokratiska arbetarekommunen i fyra år och väljer att ge detta besked nu då han vill ge en ny ordförande möjlighet att forma organisation och politik inför kommande val. – Det här…

Läs mer

Staffan Jansson kommenterar Västerås stads budget 2021

Hör och se Staffan Jansson, ny ordförande för kommunstyrelsen i Västerås, kommentera budget för 2021. Detta är den första budget som Staffan lägger som KSO. Det är den tredje i raden under denna mandatperiod som vi socialdemokrater står bakom tillsammans med våra samarbetspartier. Det allvarliga läge vi befinner oss i gör att vi väljer att…

Läs mer
facebook Twitter Email