Rösta för folkkyrkan, säg nej till POSK elitkyrka

Replik till POSK inlägg VLT debatt 210913 Kyrkovalet på söndag den 19 september är ett mycket viktigt vägval för Svenska kyrkan. Ska kyrkan förbli en öppen folkkyrka där alla blir sedda och hörda, och får rösta och kan ställa upp som förtroendevalda? Eller ska kyrkan bli som POSK vill, en elitkyrka för de mest aktiva…

Läs mer

Ja till att kyrkan medverkar till integration

Jag vill att kyrkan fortsätter bidra till att integrera nyanlända från andra länder genom att skapa mötesplatser, arbeta med språkcaféer och andra insatser. Det är självklart för mig att kyrkan ska hindra rasism och främlingsfientlighet. Min kyrka, Svenska kyrkan i Västerås, ska även bidra till ett samhälle där alla människor har lika värde och rätt….

Läs mer

Ja till ordning och reda i kyrkans ekonomi

Västerås pastorat står inför stora ekonomiska utmaningar. Vikande medlemsantal och pandemin påverkar ekonomin negativt. Därför är det viktigt med ordning och reda i kyrkans ekonomi, och att resurserna används rätt. Grundfrågan är vad vi ska satsa på, och vad vi inte ska satsa på? Jag vill också fortsätta med att utveckla kyrkans stöd till Västerås…

Läs mer

Debatt: Tröttsam kritik i kyrkovalsdebatten

Kritiken mot den goda demokratiska ordningen i Kyrkovalet, återkommer som ett mantra från partipolitisk obundna nomineringsgrupper i kyrkovalstider. Det är både tröttsamt, och lite sorgligt. Argumenten verkar bygga på att vi som kandiderar för andra nomineringsgrupper, saknar engagemang och tro, och dessutom drivs av någon dold ”politisk agenda”. Det är sorgligt. Under mer än 30 år som…

Läs mer

Ja till jämställdhet mellan kvinnor och män i kyrkan

Svenska kyrkan arbeta för jämställdhet mellan kvinnor och män. Det ska gälla både inom kyrkan och för kyrkans roll i samhällslivet. Självklart ska även de som vill gifta sig eller ingå partnerskap kunna göra det i kyrkan. Kärleken ska lyftas fram i alla former av relationer. Ingen ska ifrågasättas i kyrkan på grund av sitt…

Läs mer
facebook Twitter Email