Miljoner till Västerås

Den 26:e juni meddelade regeringen via samordnings- och energiminister Ibrahim Baylan att man gör en miljardsatsning för att motverka segregation och främja jämställdhet. Västerås är en av de kommuner som kan söka medel från Tillväxtverket, redan i år 13,4 miljoner kronor. Nästa år är det 43 miljoner och från 2020 och fram till 2027 är…

Läs mer

Byggande i en växande stad

För oss socialdemokrater är bostaden en social rättighet och bostadspolitiken en viktig del av välfärdspolitiken. Tillgången på bostäder är också en grundläggande förutsättning för jobb och tillväxt. Vi bygger hem åt människor och en stad som hänger ihop. Därför måste bostadsproduktionen vara balanserad och sammanhållen. Socialdemokraterna i Västerås prioriteringar inför den kommande mandatperioden är därför:…

Läs mer

Kvalitet ska styra vård och omsorg

Vård och omsorg ska vara tillitsstyrd och därmed ska den detaljerade tidsstyrningen bort. Man måste lita på vård- och omsorgspersonalens professionalitet. Höga kvalitetskrav ska ställas på all verksamhet kommunen beställer. Genom höga kvalitetskrav och en kontinuerlig uppföljning att kraven uppfylls ser vi att vi får det vi beställer och alla får den vård och omsorg de behöver och har rätt till. Alla upphandlingar inom vård och omsorg ska utvärderas på kvalitet med fast pris – kvalitetsupphandlingar. Lägsta pris bidrar inte att utveckla vården och omsorgen, tvärtom.

För att uppnå målen måste vi öka resurserna till boenden och hemtjänst. Det behövs för att upprätthålla och utveckla kvaliteten. Inför den kommande mandatperioden ser vi att vård och omsorg, näst efter skolan, kommer att vara den viktigaste frågan för västeråsarna. Det är det även för oss socialdemokrater. Nyckelordet är kvalitet. Då menar vi kvalitet…

Läs mer

Skolan först!

Skolan är viktigast för oss. Om vi får fortsatt förtroende att vara med och leda Västerås efter valet den 9 september, är skolan vår första och största prioritering nästa mandatperiod.

Vi har under den senaste mandatperioden lagt över 100 miljoner extra för kvalitetsförbättringar i skolan i Västerås, utöver kompensation för ökade löner och priser. Men det är inte tillräckligt. Vi behöver satsa ännu mer och det kommer vi att göra under nästa mandatperiod. Investeringar i utbildning lägger grunden för människors frihet, arbete och välfärd. I…

Läs mer

Politiska riktlinjer 2018-2022

Socialdemokraterna har idag presenterat de politiska riktlinjer som partiet kommer att gå till val på i Västerås. Programmet presenterades av Magnus Johansson, ordförande för Socialdemokraterna i Västerås och riksdagskandidat, och Anders Teljebäck, kandidat till kommunstyrelsens ordförande. ”Under ett års tid har vi samtalat med en stor mängd västeråsare. Det här programmet är resultatet av de…

Läs mer

1 maj 2018

Läs mer

Årsmöte 2018

Kallelse till årsmöte med Västerås arbetarekommuns representantskap. Lördagen den 17 mars klockan 09.30 på Kyrkbacksgården. Kaffe och smörgås serveras från klockan 09.00 i samband med avprickning av ombuden. Väl mött på årsmötet! Hälsar styrelsen för Västerås arbetarekommun

Läs mer

Välkommen till utbildning och afterwork!

Västerås Arbetarekommun och ABF anordnar utbildning med efterföljande afterwork på temat ”Medier och makt”. Lena Hörngren, tidigare chefredaktör på Dagens Samhälle, kommer lära oss konsten att synas i mediabruset. Alla medlemmar i Socialdemokraterna är välkomna att delta. Vi uppmuntrar dock särskilt dig som kandiderar till förtroendeuppdrag inom riksdag, region och kommun att delta. Detta är…

Läs mer

Öppet seminarie: Hur ska vi forma kulturen i Västerås och hela regionen?

Datum: 14 mars 2018 Tid: 18.00—20.00 Plats: K2 Konstmuseet/ Länsmuseet, Karlsgatan 2 Ingen föranmälan behövs!

Socialdemokraterna i Västerås arrangerar i samarbete med ABF ett öppet seminarium om den Regionala Kulturplanen samt Västerås stads Handlingsplan för kultur. Medverkar gör Lena Karlström, kulturchef i Region Västmanland, samt Anna Mattsson, enhetschef kulturstöd i Västerås stad. Det kommer att bli en dialog kring de olika delarna i kulturplanen och handlingsplanen, där även deltagarna får chans…

Läs mer

Öppet möte: Våld i nära relationer- vad händer med barnen?

Datum: 24 januari Tid: 18.30 - 21.00 Plats: Växhuset, Stora salen Ingen föranmälan krävs!

Hur ska vi forma vår politik för att stärka den sociala hållbarheten och minska och förbygga ungdomars ohälsa. Hur arbetar skolan och Individ- och familjenämnden mot våld i nära relationer samt mot hedersvåld ur ett barnperspektiv? Socialdemokraterna i Västerås arrangerar i samarbete med ABF ett öppet möte om Västerås stads arbete för ungas trygghet. Medverkar…

Läs mer
facebook Twitter Email