Bjurhovda behöver ett nytt centrum nu!

Bjurhovdaborna har väntat länge på att något ska hända med deras centrum. Den gamla betongbyggnadens glansdagar är sedan länge förbi. Men nu är äntligen en förändring på gång. Den nya detaljplanen som gör det möjligt att bygga nya bostäder och nya verksamhetslokaler vid Bjurhovdagatan i närheten av Coop ska snart antas av byggnadsnämnden. När byggnaderna…

Läs mer

BARNEN FÖRST – HÅLL SAMMAN VÄSTERÅS

Barnen först – Skolan viktigast. Det är utgångspunkten för den politik vi Socialdemokrater i Västerås går till val på. De resurser vi kan få fram lokalt och nationellt ska syfta till att stärka barnens uppväxtvillkor. Vi vill bygga ett starkare samhälle och ett tryggare Västerås.

Barnen först – Skolan viktigast * Öka resurserna till grundskolan. De resurser vi tillför ska läggas på de skolor där behoven är som störst. Varje elev ska bli sedd och få en personlig utvecklingsplan. Ingen elev ska lämnas efter. Elevhälsan ska stärkas genom att fler skolsköterskor, specialpedagoger, kuratorer och psykologer anställs. * Satsa på att…

Läs mer

Personalpolitiskt program

Heltid som norm, bort med delade turer, fria arbetskläder och jämlika arbetsvillkor. Det är några av de punkter som Socialdemokraterna i Västerås presenterar i sitt personalpolitiska program inför kommande mandatperiod.

Västerås ska bli Sveriges bästa arbetsgivarkommun, säger Carin Lidman (S) kommunalråd och ordförande för arbetsgivardelegationen i Västerås stad.   Med sina 10 000 anställda är Västerås stad den största arbetsgivaren i Västerås. Behovet av arbetskraft är mycket stort inom de kommande åren. För att klara kompetensförsörjningen måste arbetsvillkoren bli bättre, främst för anställda inom de traditionellt…

Läs mer

Alla unga ska kunna nå en gymnasieexamen

En gymnasieexamen är nyckeln till framtiden och arbetslivet och är den bästa försäkringen mot arbetslöshet. När det gäller chansen att få ett arbete så går den största skiljelinjen mellan dem som har en gymnasieexamen och dem som saknar. Vi socialdemokrater ska fortsätta att stärka arbetet med att alla ungdomar ska lyckas ta en examen i gymnasiet. Men för de som inte klarar det ska det finnas andra vägar till utbildning som leder till jobb. Alla har rätt till flera chanser om det behövs.

Under de senaste fyra åren har ungdomsarbetslösheten sjunkit. Allt fler elever klarar gymnasiet på tre år. Betygsmedelvärdet har gått upp för avgångseleverna. Men det är fortfarande för många ungdomar som går utan arbete samtidigt som många arbetsgivare inte hittar den arbetskraft de behöver. Matchningen måste bli bättre. Ungdomar utbildar sig i för låg grad till…

Läs mer

Miljoner till Västerås

Den 26:e juni meddelade regeringen via samordnings- och energiminister Ibrahim Baylan att man gör en miljardsatsning för att motverka segregation och främja jämställdhet. Västerås är en av de kommuner som kan söka medel från Tillväxtverket, redan i år 13,4 miljoner kronor. Nästa år är det 43 miljoner och från 2020 och fram till 2027 är…

Läs mer

Byggande i en växande stad

För oss socialdemokrater är bostaden en social rättighet och bostadspolitiken en viktig del av välfärdspolitiken. Tillgången på bostäder är också en grundläggande förutsättning för jobb och tillväxt. Vi bygger hem åt människor och en stad som hänger ihop. Därför måste bostadsproduktionen vara balanserad och sammanhållen. Socialdemokraterna i Västerås prioriteringar inför den kommande mandatperioden är därför:…

Läs mer

Kvalitet ska styra vård och omsorg

Vård och omsorg ska vara tillitsstyrd och därmed ska den detaljerade tidsstyrningen bort. Man måste lita på vård- och omsorgspersonalens professionalitet. Höga kvalitetskrav ska ställas på all verksamhet kommunen beställer. Genom höga kvalitetskrav och en kontinuerlig uppföljning att kraven uppfylls ser vi att vi får det vi beställer och alla får den vård och omsorg de behöver och har rätt till. Alla upphandlingar inom vård och omsorg ska utvärderas på kvalitet med fast pris – kvalitetsupphandlingar. Lägsta pris bidrar inte att utveckla vården och omsorgen, tvärtom.

För att uppnå målen måste vi öka resurserna till boenden och hemtjänst. Det behövs för att upprätthålla och utveckla kvaliteten. Inför den kommande mandatperioden ser vi att vård och omsorg, näst efter skolan, kommer att vara den viktigaste frågan för västeråsarna. Det är det även för oss socialdemokrater. Nyckelordet är kvalitet. Då menar vi kvalitet…

Läs mer

Skolan först!

Skolan är viktigast för oss. Om vi får fortsatt förtroende att vara med och leda Västerås efter valet den 9 september, är skolan vår första och största prioritering nästa mandatperiod.

Vi har under den senaste mandatperioden lagt över 100 miljoner extra för kvalitetsförbättringar i skolan i Västerås, utöver kompensation för ökade löner och priser. Men det är inte tillräckligt. Vi behöver satsa ännu mer och det kommer vi att göra under nästa mandatperiod. Investeringar i utbildning lägger grunden för människors frihet, arbete och välfärd. I…

Läs mer

Politiska riktlinjer 2018-2022

Socialdemokraterna har idag presenterat de politiska riktlinjer som partiet kommer att gå till val på i Västerås. Programmet presenterades av Magnus Johansson, ordförande för Socialdemokraterna i Västerås och riksdagskandidat, och Anders Teljebäck, kandidat till kommunstyrelsens ordförande. ”Under ett års tid har vi samtalat med en stor mängd västeråsare. Det här programmet är resultatet av de…

Läs mer

1 maj 2018

Läs mer
facebook Twitter Email