Studier

Studierna är en viktig del i Socialdemokraternas verksamhet och utveckling. Både organisationen och politiken utvecklas när medlemmar samlas för att lära nytt och diskutera. Här presenteras både studier som medlemmar kan anmäla sig till och som S-föreningar kan organisera själva eller tillsammans.

Studiematerial

På Socialdemokraternas och ABFs gemensamma studieportal finns mängder av studiematerial för den som vill lära sig mer på egen hand eller tillsammans med andra. Varför inte skapa en diskussionsgrupp eller studiecirkel kring en av Socialdemokraternas prioriterade frågor utvecklingen av den Svenska modellen, skolan eller frågan om allas rätt till arbete?

Aktuella utbildningar  

I Västmanland anordnar partidistriktet fördjupande medlemsutbildningar för samtliga medlemmar i alla arbetarekommuner i Västmanland. För mer information gå in på partidistriktets hemsida.

Ansvarig ombudsman på partidistriktet är Thereisa Jansson, kontakta henne på:

theresia.jansson@socialdemokraterna.se eller  021-10 17 26.

facebook Twitter Email