S i Svenska kyrkan i Västerås

Söndagen den 17 september var det kyrkoval i Sverige. Då fick alla som är medlemmar i Svenska kyrkan och som är över 16 år möjlighet att bestämma vilken väg Svenska kyrkan ska gå i framtiden. Socialdemokraterna fanns med i alla tre valen till Västerås kyrkofullmäktige, Västerås stiftsfullmäktige och kyrkomötet.

Vi socialdemokrater behöll våra 6 mandat till kyrkomötet, vi fick 27 mandat i stiftsfullmäktige samt 13 mandat i kyrkofullmäktige.

Samtliga resultat kan du finna här.

Hela kyrkovalet handlar om värderingar. Vi socialdemokrater ställer upp med våra grundläggande värderingar och att alla människor har lika värde.

Här är fem frågor som är viktiga för framtiden:

  • Ja till en öppen och demokratisk folkkyrka. Alla medlemmar och inte bara de mest aktiva ska kunna göra sin röst hörd.
  • Ja till allas lika rätt och värde. Vi accepterar inte att människor ifrågasätts på grund av sitt kön, sin sexuella läggning eller någon annan personlig egenskap.
  • Ja till solidaritet med människor i nöd. Det gäller på hemmaplan i Västerås, för flyktingmottagande och för internationellt bistånd.
  • Ja till vård av skapelsen. Kyrkan ska medverka till att minska klimatpåverkan, bland annat genom att öka användningen av miljöriktiga och rättvisemärkta produkter.
  • Ja till att kyrkan är ett föredöme som arbetsgivare.
  • Självklart ska kyrkan förmedla en kristen tro med ett budskap om kärlek och befrielse, hopp och livsmod. Vi vill även arbeta för att nå fler medlemmar som idag är mindre aktiva.
  • Barnen och de unga är kyrkans framtid. Barn- och ungdomsverksamhet i Västerås pastorat ska vara avgiftsfri. Vi vill också öka resurserna för att satsa på dop och konfirmation.

Vår idé om en öppen och samhällsengagerad folkkyrka är ingen självklarhet. Bland de nio kyrkopolitiska grupper som ställer upp i valet till Västerås kyrkofullmäktige finns det grupper som vill att bara ett fåtal av de mest aktiva medlemmarna ska bestämma i kyrkan.

Andra kyrkopolitiska grupper är motståndare mot kvinnliga präster och HBTQ-personer. Det finns också en grupp som säger nej till kyrkans arbete med invandrare och EU-migranter.

Kort sagt: Vi behöver vara många som står upp för de socialdemokratiska värderingarna om allas lika rätt och värde i kyrkovalet.

 

Riktlinjerna för socialdemokraternas arbete i Svenska kyrkan i Västerås är grunden vårt arbete i och för Svenska kyrkan. Här på hemsidan finns det mesta om hur Socialdemokraterna vill forma kyrkans framtid. Klicka på länkarna och läs mera!

Tycker du som vi – rösta med Socialdemokraterna i kyrkovalet!

Läs mer om kyrkovalet på svenska kyrkans hemsida.

Läs vårt kyrkopolitiska program här.

Listan till stiftsfullmäktige.

Listan till kyrkofullmäktige.

Mer om den nationella kyrkopolitiken från socialdemokraterna finner du här.

Nationellt kyrkopolitiskt program.

 

facebook Twitter Email