Region och riksdagsnomineringar antagna

Det blev ingen större sensation när valberedningen presenterade sina nomineringar till regionlista och riksdagslista inför valet 2018 under socialdemokraterna i Västerås representantskapsmöte på måndagen. Samtliga ombud hade också fått förslaget utsänt i god tid innan mötet.

Det blev ingen större sensation när valberedningen presenterade sina nomineringar till regionlista och riksdagslista inför valet 2018 under socialdemokraterna i Västerås representantskapsmöte på måndagen. Samtliga ombud hade också fått förslaget utsänt i god tid innan mötet.

De två namn som stod överst på den rangordnade listan till regionen är sittande landstingsråd Denise Norström och Tommy Levinsson. Till dessa fogas en prioriterad lista om ytterligare 14 namn, en lista som gott speglar den medborgerliga sammansättningen som utgör Västerås kommun. Äldre, unga, nya och de som varit med länge, män och kvinnor samt personer med vitt spridda bakgrunder utgör nu stommen i det som skickas vidare för slutbehandling av valberedningen i partidistriktet. Slutgiltigt förslag till regionlista presenteras av denna i höst. Övriga nominerade skickas in till valberedningen i bokstavsordning utan inbördes rangordning.

Normeringarna till riksdagslista bjöd dock på några nyheter. Gabriel Wikström, som idag är minister i Stefan Löfvens regering, Magnus Johansson, statstjänsteman (ny), Djeila Ahundzhada, juridikstuderande (ny) och Marie Energård undersköterska (ny) utgör de prioriterade nomineringarna från Västerås socialdemokrater. Övriga nominerade skickas in till valberedningen i bokstavsordning.

Regionlista

Representantskapet har rangordnat Västerås kandidater mellan plats 1 – 16. Övriga kandidater överlämnas till valberedningen i bokstavsordning men utan inbördes rangordning.

Rangordnade kandidater

1. Denise Norström
2. Tommy Levinsson
3. Karolina Myllergård
4. Arvid Hedeborg
5. Anna Rickman
6. Fehmi Paulus
7. Lisa Pettersson
8. Dennis Nilsson
9. Aurora Pirraku Eriksson
10. Robert Lennes
11. Carina Vallin
12. Jonas Persson
13. Josefine Bäckström
14. Abdifatah Abdullah Farah
15. Ann-Christine Björkman
16. Olof Walldén

Övriga kandidater i bokstavsordning

Anny Bustos
Barbara Bienkowska
Elzbieta Norling
Håkan Jansson
Jakob Eriksson
Jan Pourian
Jan van der Horst
Jan-Roman Dostál
Jazmin Pettersson
Kjell Henriksson
Lina Lorenzson
Magnus Johansson
Maria Nordberg
Marie Lönn
Monika Sundlin
Per Pochat
Per-Åke Olofsson
Robert Ringvall
Sten Helleng
Thommy Södergård Åkesson
Tomas Östling
Vanja Ahlén

Nomineringar riksdagen

4 rangordnade nominerade kandidater samt övriga i bokstavsordning utan inbördes rangordning.

Rangordnade kandidater kvinnor

1. Djeila Ahundzada

2. Marie Energård

Rangordnade kandidater män

1. Gabriel Wikström

2. Magnus Johansson

Övriga kandidater i bokstavsordning

Ann-Louise Molin Östling
Aurora Pirraku Eriksson
Carina Vallin
Jakop Yildiz
Jan-Roman Dostál
Jazmin Pettersson
Jonas Cronert
Josefine Bäckström
Lina Lorenzson
Lisa Pettersson
Nesrin Hassan
Sten Helleng

facebook Twitter Email