Kyrkovalet: En öppen folkkyrka där alla är välkomna

Söndagen den 17 september är det kyrkoval inom Svenska kyrkan. Då har alla medlemmar över 16 år i möjlighet att bestämma vilken väg Svenska kyrkan ska gå i framtiden.

Alla grupper som vill kan ställa upp i kyrkovalet. Vi socialdemokrater ställer upp med våra välkända grundläggande värderingar som bygger på att alla människor har lika värde.

Kyrkovalet är ett kyrkopolitiskt vägval. Precis som andra val handlar det om värderingar. Vilka frågor är viktiga och vilka värderingar ska gälla för Svenska kyrkan åren framöver?

Kyrkan ska vara en stark röst för kristen tro och även en stark röst för det goda samhället med öppenhet, tolerans och solidaritet. Här är fem frågor som är viktiga för framtiden i Västerås:

  • Ja till en öppen och demokratisk folkkyrka där alla är välkomna och värdefulla. Alla medlemmar och inte bara de mest aktiva ska kunna göra sin röst hörd.
  • Ja till allas lika rätt och värde. Vi accepterar inte att människor ifrågasätts på grund av kön, hudfärg, etnisk bakgrund, religion, sexuell eller någon annan personlig egenskap. Jämställdhet mellan kvinnor och män är viktigt för oss socialdemokrater.
  • Ja till solidaritet med människor i nöd. Vi vill att kyrkan ska bidra till social rättvisa och hjälp till utsatta. Det gäller överallt – på hemmaplan genom diakonin och stadsmissionen i Västerås, för flyktingmottagande och för internationellt bistånd.
  • Ja till vård av skapelsen. Kyrkan ska medverka till att minska klimatpåverkan, exempelvis genom en effektivare energianvändning. Miljöriktiga och rättvisemärkta produkter ska efterfrågas. Ett lokalt program för en hållbar utveckling bör tas fram.
  • Ja till att kyrkan är en attraktiv arbetsgivare med god arbetsmiljö och ett jämställt ledarskap. Justa villkor ska gälla även vid upphandling och inköp.

Självklart ska kyrkan förmedla en kristen tro med ett budskap om kärlek och befrielse, hopp och livsmod. Vi vill även arbeta för att nå fler medlemmar som idag är mindre aktiva.

Barnen och de unga är kyrkans framtid. Barn- och ungdomsverksamhet i Västerås pastorat ska vara avgiftsfri. Vi vill också öka resurserna för att satsa på dop och konfirmation.

Församlingshem och kyrkor ska vara öppna mötesplatser för kultur och gemenskap. Mötesplatser för barn och unga är särskilt viktiga. Vi vill även medverka till att utveckla musik- och kulturlivet i kyrkan. Det kyrkliga kulturarvet ska vårdas väl.

Svenska kyrkan är en viktig resurs för enskilda människor och för samhället. Vi vill att kyrkan fortsätter att utvecklas som en öppen och demokratisk folkkyrka där alla är välkomna. Då kan kyrkan och det kristna budskapet bli viktiga för och i det framtida samhället.

 

Magnus Johansson, ordförande för Socialdemokraterna i Västerås

Britt Sandström, Jörgen Eklund, Görel Korkman, Lars Ericson, Ulla Brobäck, Thomas Karlsson och Susann Lindblom – S-kandidater till Västerås kyrkofullmäktige

facebook Twitter Email