Kyrkovalet: Efterlyses: Sakdebatt i kyrkopolitiken

Alla kan bilda en kyrkopolitisk nomineringsgrupp och ställa upp i kyrkovalet med stöd
av kyrkoordningen. Detta är helt en fråga för den aktuella gruppen och ingen annan.
I valet till Västerås kyrkofullmäktige är det nio kyrkopolitiska grupper som ställer upp.

Flertalet har en partipolitisk värdegrund. Två grupper har andra utgångspunkter.
Dessa två grupper är Partipolitiskt obundna i Svenska kyrkan (POSK) och Frimodig
kyrka (FK). Det viktigaste för POSK finns i de två första bokstäverna, Partipolitiskt
Obunden. FK:s första programpunkt är att kyrkan ska vara fri från partipolitik.

I ett debattinlägg i VLT 17 augusti säger POSK rakt ut att grupper med partipolitisk
värdegrund är ett problem. I vart fall är det ett problem för POSK som måste konkurrera
om medlemmarnas röster med grupper som man ogillar.

Budskapet från POSK är tydligt – ut från kyrkan med alla grupper med partipolitisk
värdegrund. Det gäller S, Borgerligt alternativ (BA), Centerpartiet (C), Fria liberaler i
Svenska kyrkan (FISK), Miljöpartister i Svenska kyrkan (MISK), Vänstern i Svenska kyrkan,
Kristdemokrater för en levande kyrka (KR) etcetera.

Det man egentligen säger är att grupper med oönskade åsikter ska hindras från att
delta i kyrkovalet. Det ger fritt fram för de åsikter som POSK och FK gillar.
Trots kampanjandet från POSK och FK lägger kyrkans medlemmar ofta sin röst på grupper
med partipolitisk värdegrund. Sannolikt beror det på att medlemmarna känner igen sig i den
värdegrund som deras valda grupp står för. I Västerås valde omkring 6 av 10 väljare en
grupp med partipolitisk värdegrund vid båda senaste kyrkovalen 2009 och 2013.

Menar POSK och FK allvar med det som man skriver i sina program om att kyrkan ska
vara fri från partipolitiska värdegrunder – ja, då är nästa logiska steg att arbeta för ett
förbud i kyrkoordningen mot nomineringsgrupper med partipolitisk värdegrund.
Kanske är det också vad de tänker sig om möjligheten ges efter höstens kyrkoval? I så
fall borde det sägas klart ut så att alla vet vad som gäller innan kyrkovalet.
I en debattartikel (VLT l 7 augusti) har vi i S gett tydliga besked om vad vi vill göra för
Svenska kyrkan i Västerås. Andra nomineringsgrupper med partipolitisk värdegrund har
gjort detsamma.

POSK och FK får gärna kalla sig partipolitiskt obundna. Men kyrkopolitik – alltså politik
i kyrkan – sysslar båda grupperna med i högsta grad. Märkligt nog vet vi ändå inte så
mycket om hur POSK och FK ser på viktiga sakfrågor för kyrkan i Västerås.

För medlemmarna i kyrkan som ska välja den 17 september vore det bra med mera sakdebatt.
Både POSK och FK borde svara på följande:
• Vilka invändningar har POSK och FK mot de sakfrågor och förslag som S, BA
och C med flera grupper för fram för kyrkan i Västerås?
• Vilka kyrkopolitiska sakfrågor och förslag är unika för just POSK och FK?

Jörgen Eklund
Britt Sandström
S-kandidater i Västerås till kyrkovalet

facebook Twitter Email