Kyrkovalet: Ett politiskt parti har tydlig värdegrund

REPLIK. I kyrkovalstider möts vi av upprepad kritik från partipolitiskt obundna
nomineringsgrupper, mot att grupper med partipolitisk värdegrund deltar i kyrkovalet. Jag
upplever detta som direkt stötande.

Efter 25 år som förtroendevald i Svenska kyrkan, bytte jag efter moget övervägande
engagemanget i en obunden grupp mot ett etablerat parti med politisk värdegrund.
Jag har aldrig kunnat se annat än att de allmänpolitiska partierna faktisk bidragit med en
tydlighet som endast de kan berömma sig av: Du vet vilken värdegrund som gäller, inga dolda
agendor eller utrymme för outtalade visioner om vad Svenska kyrkan skall göra eller vara,
åsikter vilka kanske inte alltid skulle stå sig länge vid kritisk granskning i dagens ljus.
Socialdemokraterna går till val i höst med bland annat formuleringen: Ja till en öppen och
demokratisk folkkyrka. Visionen för den kyrka jag vill se kan knappast uttryckas bättre.

Bengt Gustavsson Kandidat i kyrkovalet (S)

 

(Publicerades i VLT 26/8)

facebook Twitter Email