Kyrkovalet: POSK borde svara om kyrkovalets sakfrågor

23 augusti svarade vi på en debattartikel i VLT 17 augusti av POSK Anders Brunnstedt, Falun. 26 augusti fick vi lite överraskande ett genmäle från POSK i Västerås istället för från Anders Brunnstedt.

I vår replik till Anders Brunnstedt efterlyste vi en sakdebatt om kyrkopolitiken. Vi ställde också tre konkreta frågor som vi hoppades få svar på.

  • Kommer POSK att arbeta för att förbjuda kyrkopolitiska grupper med partipolitisk värdegrund om tillfälle ges efter höstens kyrkoval?
  • Vilka invändningar har POSK mot de sakfrågor och förslag som S, BA och C med flera grupper för fram för kyrkan i Västerås?
  • Vilka kyrkopolitiska sakfrågor och förslag är unika för just POSK?

Genom våra tre frågor ville vi bidra till en seriös och saklig diskussion om viktiga kyrkovalfrågor.

Det ville inte POSK Västerås. Vi fick inte ens ett försök till svar på våra frågor.

POSK Västerås talar hellre om helt andra saker, exempelvis att man har engagerade medlemmar och att man är största partipolitiskt obundna alternativet. Det är ett budskap som man upprepar som ett mantra i debattinlägg efter debattinlägg.

Men om ett par veckor är det kyrkoval. Då ska kyrkans medlemmar välja vilka värderingar som ska styra Svenska kyrkan åren framöver.

Vi tror för vår del att medlemmarna både är intresserade och betjänta av att olika sakfrågor i kyrkovalet blir belysta. Därför borde POSK Västerås svara på våra frågor istället för att bara upprepa samma mantra gång på gång på gång.

 

Jörgen Eklund

Britt Sandström

S-kandidater i Västerås till kyrkovalet

facebook Twitter Email