Kyrkovalet: Barn och unga viktiga i Västerås kyrkor

Svenska kyrkan i Västerås ska vara en inkluderande och välkomnande folkkyrka. Det vi vill är en kyrka som utstrålar gudstjänstglädje, är kraftfull i diakonin, har ett rikt musikliv och som ser en viktig uppgift i att bidra med sitt engagemang och kunnande till hela samhället.

Det vi vill är också en kyrka som vågar prioritera framtiden, våra barn och ungdomar.

Barnen och de unga är kyrkans verkliga framtid. Därför måste barn och unga alltid komma först i kyrkans verksamheter. Får barn och unga en god och positiv relation till kyrkan bär de med sig detta under hela livet.

Under den gångna mandatperioden har barn- och ungdomsverksamheten i Västerås pastorat utvecklats genom samarbetet i den nuvarande majoriteten med S, BA, C, FISK och MPSK. Barn- och ungdomsverksamheterna har lyfts upp som det första av fem prioriterade mål. Resurserna för barn och ungdomsverksamhet har ökat.

All barn- och ungdomsverksamhet som kyrkan ordnar och genomför i Västerås är numera avgiftsfri för alla barn och unga. I folkkyrkan stängs inga barn och unga ute med avgifter från att delta i verksamheterna och att vara tillsammans med sina kompisar.

Många goda insatser har gjorts för barn och unga i Västerås många församlingar och kyrkor. Inte minst gäller på musikområdet där allt fler unga deltar i organiserad kör- eller musikverksamhet som kyrkan anordnar.

Fler aktiviteter för barn och unga behövs – och ibland även för föräldrarna. Sannolikt behöver vi vara ännu lite mer kreativa än vad vi varit hittills.

Möjlighet till ledarutbildning för konfirmandassistenter kan som exempel utvecklas och bli bättre. De unga bör också involveras när det gäller likabehandlingsarbetet.

Kyrkor och församlingshem ska vara naturliga mötes- och aktivitetsplatser för barn och unga. Barnperspektivet ska självklart prägla verksamheterna. I kyrkoordningens anda ska barnkonsekvensanalyser göras inför beslut.

Ungdomar med erfarenhet från ett sommarjobb vet att det ökar möjligheterna till ett framtida arbete. Vi vill därför ta till vara möjligheterna att skapa sommarjobb för unga inom Svenska kyrkan Västerås.

 

Ulla Brobäck

Susanne Lindblom

S-kandidater till Västerås kyrkofullmäktige

facebook Twitter Email