Med trygghet som tema

Den förra vårkampanjen handlade om att ta del av människors tankar kring hur vi utvecklar tryggheten i Sverige. I och med höstkampanjen, som pågår nu, ska vi ut igen och prata med människor och visa vad vi faktiskt har levererat på trygghetsområdet.

Vi satsar stort på välfärden och tryggheten. Med mer pengar till barnfamiljer och pensionärer. Fler lärare, sjuksköterskor och poliser.

Det går bra för Sverige och det ska hela svenska folket få ta del av.

Vägen till framtidstro går genom investeringar i det gemensamma, inte fler skattesänkningar. Därför rustar vi nu både välfärden samtidigt som vi gör en historiskt stor satsning på polisen.

I vårkampanjen knackade vi dörr och ville ta del av väljarnas tankar och funderingar om trygghet. Nu i och med höstkampanjen ska vi visa att vi tagit till oss det och vill nu presentera våra reformer för ett tryggare Sverige. – Lena Rådström Baastad

Vi ökar tryggheten genom att satsa på bland annat

  • Fler poliser i hela landet – vi gör den största satsningen sedan millennieskiftet
  • Fler sjuksköterskor för kortare vårdköer och mer tid för patienterna
  • Mer resurser till Tullen och Säpo samt skärpt straff för vapen och våld
  • Fler lärare för en bättre skola för alla barn

Gå med i kampanjen redan i dag!

Din insats är viktig. Häng med oss och få fler att engagera för ett tryggt och jämlikt Sverige för alla. Ta kontakt med din lokala S-förening för att få veta hur du kan engagera dig i höstkampanjen. Använd kartan nedan för att hitta kontaktuppgifter till Socialdemokraterna nära dig.

Kampanjen pågår mellan den 2-15 oktober, och ett av målen är att värva 1000 nya medlemmar.

 

facebook Twitter Email