Förtroende för Mimers styrelse

Kommunstyrelsens ordförande Anders Teljebäck, skriver idag i ETC tillsammans med våra samarbetspartier i Samarbete för Västerås om det goda jobb det kommunala bostadsbolaget Mimer gör för att utveckla bostadsområdena i Västerås. Dessutom tillbakavisar man de ogrundade avgångskraven som lyfts mot styrelsen.

Mimers styrelse tar ansvar för bolagets bostadsområden, nyproduktion och för en sund ekonomi inom företaget. Därför utvecklar Mimer bland annat Bäckby och Skallberget som bostadsområden och skapar en rad nya bostäder i Västerås. Vänsterpartiets avgångskrav mot Mimers styrelse anser vi i Samarbete för Västerås vara helt ogrundat och vi har fullt förtroende för styrelsens arbete.

Enligt Mimers ägardirektiv ska Mimer utveckla sitt fastighetsinnehav genom förvärv, byte och försäljning av fastigheter. En del i försäljningen av de aktuella fastigheterna i Bäckby och Skallberget handlar därför om att ta ekonomiskt ansvar. I ett läge när det investeras och byggs mycket nytt i Västerås måste Mimer ha en ekonomi som är i balans både på kort och lång sikt.

Men huvudanledningen till försäljningen av fastigheterna är inte pengar, utan att bostadsområden mår bra och utvecklas bättre av mångsidighet och variation – såväl i upplåtelseformer som i fler fastighetsägare. Denna slutsats stöds av forskning på området och att som Vänsterpartiet hävda idébrist som bakomliggande försäljningsskäl är felaktigt. Precis som Mimers styrelse tror inte vi att ensam är stark. Vi tror att flera som arbetar tillsammans är starkare och skapar ökad dynamik i ett bostadsområde.

I kommunen blir det alltfler aktörer som vill ta ansvar för områdets utveckling tillsammans med de boende, och skapa fler vägar till samverkan med kommunala förvaltningar, näringsliv, föreningsliv och andra aktörer för attraktiva, inspirerande och trygga bostadsområden. Det är en utveckling som bör uppmuntras.

Lika viktigt för bostadsområdenas positiva utveckling är ett varierat bostadsutbud och att de aktörer som bygger nytt i Västerås kompletterar varandra. Det kan handla om att befintliga områden får nya typer av bostäder, till exempel radhusbyggnader i ett hyresbostadsområde eller fler prisvärda hyresrätter för alla plånböcker. På så vis bidrar Västerås olika byggaktörer till ett bostadsutbud som intresserar många och olika målgrupper och som bidrar till att skapa fler och nya flyttkedjor i Västerås.

Utgångspunkten för Mimers nyproduktion är att bygga så billigt och kostnadsmedvetet som möjligt utan att göra avkall på kvalitet eller reglerna som styr bostadsproduktionen i Sverige. Ett gott exempel är de prefabricerade kombohusen som Mimer bygger i Vallby. Där är lägre hyror för deras nyproducerade hyresrätter möjligt genom att de använder volymproducerade modulhus, att de får statligt investeringsstöd och att infrastruktur som till exempel vägar och cykelbanor redan finns kring fastigheten.

Mimer behövs för att fortsätta utveckla Västerås bostadsutbud och bostadsområden och detta får gärna göras i samverkan med andra bostadsaktörer. Vi har fullt förtroende för Mimers arbete och har inga planer på att låta Mimers styrelse avgå.

facebook Twitter Email