Årsmöte 2018

Kallelse till årsmöte med Västerås arbetarekommuns representantskap.

Lördagen den 17 mars klockan 09.30 på Kyrkbacksgården.

Kaffe och smörgås serveras från klockan 09.00 i samband med avprickning av ombuden.

Väl mött på årsmötet!
Hälsar styrelsen för Västerås arbetarekommun

facebook Twitter Email