Politiska riktlinjer 2018-2022

Socialdemokraterna har idag presenterat de politiska riktlinjer som partiet kommer att gå till val på i Västerås. Programmet presenterades av Magnus Johansson, ordförande för Socialdemokraterna i Västerås och riksdagskandidat, och Anders Teljebäck, kandidat till kommunstyrelsens ordförande.

”Under ett års tid har vi samtalat med en stor mängd västeråsare. Det här programmet är resultatet av de samtalen och vår politik för att hålla samman staden”, säger Magnus Johansson.

”Jag är väldigt glad över det här ambitiösa programmet. Det är ett program för undersköterskan, tonåringen och pensionären.”

”Vi ska skapa en jämlik skola där eleverna lär sig det de behöver för att klara vuxenlivet. Alla elever ska nå skolans mål och kunna utveckla sin fulla potential”, säger Anders Teljebäck.

  • I Västerås ska vi ha en vård och omsorg som gör att västeråsarna kan känna sig trygga med en välfärd genom hela livet.
  • Vi ska skapa ett Västerås som håller ihop, där man kan känna både trygghet i sin vardag och tillit till sina medmänniskor. Vi bygger hem åt människor. Vi bygger stadsdelar. Vi bygger en hel stad. Vi bygger i hela kommunen.
  • Alla som kan arbeta, ska arbeta. Vi ska skapa förutsättningarna. Västerås stad ska vara en attraktiv arbetsgivare.
  • Vi ska stärka SFI, så att nyanlända blir redo att gå vidare till arbete, utbildning eller entreprenörskap. Vi ska öppna för möjligheten att kombinera SFI och yrkessvenska med praktik som utvecklar svenskinlärningen.

 

Programmet i sin helhet hittar du här

facebook Twitter Email