Byggande i en växande stad

För oss socialdemokrater är bostaden en social rättighet och bostadspolitiken en viktig del av välfärdspolitiken. Tillgången på bostäder är också en grundläggande förutsättning för jobb och tillväxt. Vi bygger hem åt människor och en stad som hänger ihop. Därför måste bostadsproduktionen vara balanserad och sammanhållen.

Socialdemokraterna i Västerås prioriteringar inför den kommande mandatperioden är därför:

  • Färdigställ 5 000 bostäder i Västerås under de kommande fyra åren (2019-2022). I genomsnitt 1 250 bostäder per år.
  • Verka för att det ska finnas prisvärda bostäder för människor i alla inkomstklasser från unga och studenter till äldre.
  • Bygg fler hyresrätter. Under de senaste åren har det byggts många hyrerätter i Västerås.
  • Värna allmännyttan. Vårt kommunala bostadsbolag Mimer är ett viktigt bostadspolitiskt verktyg.
  • Bygg med blandande upplåtelseformer. Det är i en stad med balans mellan olika upplåtelseformer ända ner på kvartersnivå vi kan skapa social hållbarhet
facebook Twitter Email