Kvalitet ska styra vård och omsorg

Vård och omsorg ska vara tillitsstyrd och därmed ska den detaljerade tidsstyrningen bort. Man måste lita på vård- och omsorgspersonalens professionalitet. Höga kvalitetskrav ska ställas på all verksamhet kommunen beställer. Genom höga kvalitetskrav och en kontinuerlig uppföljning att kraven uppfylls ser vi att vi får det vi beställer och alla får den vård och omsorg de behöver och har rätt till. Alla upphandlingar inom vård och omsorg ska utvärderas på kvalitet med fast pris – kvalitetsupphandlingar. Lägsta pris bidrar inte att utveckla vården och omsorgen, tvärtom.

För att uppnå målen måste vi öka resurserna till boenden och hemtjänst. Det behövs för att upprätthålla och utveckla kvaliteten.

Inför den kommande mandatperioden ser vi att vård och omsorg, näst efter skolan, kommer att vara den viktigaste frågan för västeråsarna. Det är det även för oss socialdemokrater. Nyckelordet är kvalitet. Då menar vi kvalitet för den som tar emot vården eller omsorgen, men också för den anställde. Den grundläggande kvaliteten ska vara så hög att de äldre inte blir beroende av att köpa tilläggstjänster eller av att närstående går ner i arbetstid för att vårda sina anhöriga. Vi är övertygade om att det ger bäst förutsättningar för alla att växa och förverkliga sina livsdrömmar.

Västerås är en stad i framkant när det gäller teknik och innovationer. Det vill vi utnyttja bättre. Vi ska använda digitaliseringen och ny teknik på ett framåtsträvande sätt, för att utveckla effektivare arbetsmetoder. Detta för att skapa en bättre livsmiljö för äldre och personer med funktionsnedsättning och för bättre arbetsvillkor för alla inom vård och omsorg.

Vi ska ha en vård och omsorg som gör att människor kan känna sig trygga med sin välfärd under hela livet och skapa ett Västerås som håller ihop där man kan känna både trygghet i sin vardag och tillit till sina medmänniskor.

Allt fler blir allt äldre och andelen äldre i befolkningen ökar. Att vi får leva längre är en stor framgång för vårt samhälle. Men det ställer också höga krav på vår välfärd. Socialdemokraterna vill att äldre och personer med funktionsnedsättningar ska få bestämma själva över sitt liv och sin vardag, oavsett om det handlar om deltagande i arbetslivet eller vad de vill få hjälp med från hemtjänsten. Därför måste nya riktlinjer ges till biståndshandläggarna.

Vi anser att de sociala kraven ska skärpas vid upphandlingar. Det gäller att alla leverantörer ska erbjuda villkor i nivå med kollektivavtal inom alla viktiga områden – från lön till försäkringsskydd. Det gäller också arbetsrättsliga villkor. Detta ska även gälla alla underleverantörer. Socialdemokraternas mål är att kunna ställa krav på kollektivavtal.

Som arbetsgivare vill vi genomföra heltid som norm och avveckla delade turer i hela kommunen. Motsvarande krav ska ställas på alla privata utförare inom vård och omsorg.

Ann-Louise Molin Östling (S)
talesperson för vård- och omsorgsfrågor för Socialdemokraterna i Västerås

Anders Teljebäck (S)
kommunstyrelseordförandekandidat för Socialdemokraterna i Västerås

facebook Twitter Email