Miljoner till Västerås

Den 26:e juni meddelade regeringen via samordnings- och energiminister Ibrahim Baylan att man gör en miljardsatsning för att motverka segregation och främja jämställdhet. Västerås är en av de kommuner som kan söka medel från Tillväxtverket, redan i år 13,4 miljoner kronor. Nästa år är det 43 miljoner och från 2020 och fram till 2027 är det 71 miljoner årligen.

– Det här passar bra in i vårt arbete att hålla samman Västerås. Vi ser många åtgärder för ett starkare samhälle och ett tryggare Västerås. Framför allt kommer pengarna gå till skolan, förebyggande verksamhet i stadsdelar, jobbskapande åtgärder och bättre villkor för unga, säger kommunstyrelsens ordförande Anders Teljebäck (S)

facebook Twitter Email