Alla unga ska kunna nå en gymnasieexamen

En gymnasieexamen är nyckeln till framtiden och arbetslivet och är den bästa försäkringen mot arbetslöshet. När det gäller chansen att få ett arbete så går den största skiljelinjen mellan dem som har en gymnasieexamen och dem som saknar. Vi socialdemokrater ska fortsätta att stärka arbetet med att alla ungdomar ska lyckas ta en examen i gymnasiet. Men för de som inte klarar det ska det finnas andra vägar till utbildning som leder till jobb. Alla har rätt till flera chanser om det behövs.

Under de senaste fyra åren har ungdomsarbetslösheten sjunkit. Allt fler elever klarar gymnasiet på tre år. Betygsmedelvärdet har gått upp för avgångseleverna. Men det är fortfarande för många ungdomar som går utan arbete samtidigt som många arbetsgivare inte hittar den arbetskraft de behöver. Matchningen måste bli bättre. Ungdomar utbildar sig i för låg grad till där jobben finns. Därför behöver vi satsa på en bättre studie- och yrkesvägledning tidigt i åldrarna.

Yrkesprogrammen är bra utbildningar som leder till arbete. Under den gångna mandatperioden har ett stort arbete gjorts för att höja statusen på yrkesprogrammen på de kommunala gymnasieskolorna i Västerås. Nya ändamålsenliga och attraktiva lokaler har byggts, det arbetsplatsförlagda lärandet har utvecklats så väl att det har uppmärktsammats på nationell nivå av Skolverket. Flera program har ett nära samarbete med sina branscher och det ska vi utveckla ännu mer.

Alla elever ska kunna få grundläggande högskolebehörighet på ett nationellt gymnasieprogram i vårt Västerås. Tyvärr röstade de borgerliga partierna i riksdagen med stöd av Sverigedemokraterna i juni i år ner regeringens förslag om förenklade vägar till högskolebehörighet för eleverna på yrkesprogrammen. Detta var djupt beklagligt, eftersom både näringsliv, fack och arbetsgivarorganisationer tyckte att förslaget var bra och ett måste för att få flera sökande till yrkesprogrammen och bättre rustade elever.

Vi Socialdemokrater i Västerås vill stärka möjligheter till grundläggande högskolbehörighet på de kommunala gymnasieskolorna. Det ska ingå i schemat från början och vara möjligt utan behöva välja bort yrkesfördjupningen. Den som absolut inte vill ska dock kunna välja bort att läsa in den extra engelskan och svenskan.

Vi tänker fortsätta kvalitetsutvecklingen på gymnasieskolorna. Vi fortsätter att investera i nya moderna lokaler där det behövs. Till exempel Rudbeckianska gymnasiet som får nytt kök och nya undervisningslokaler och nya Widénska gymnasiet som invigs 2019.

Alla gymnasieskolor ska ha nolltolerans mot sexuella trakasserier, mobbning och kränkande behandling. Under de senaste fyra åren har en förstärkning gjorts av elevhälsan, men vi ser att ytterligare resurser behövs för att motverka den psykiska ohälsan bland unga. 2017 fick Västerås sin första HBTQ-certifierade gymnasieskola, Widénska gymnasiet. Det innebär bättre kunskap för ett bättre bemötande. Nu vill vi gå vidare och HBTQ-certifiera ytterligare ett gymnasium.

För att förbättra kvalitén på framtidens gymnasieutbildningar vill vi också se en utökad regional samverkan med närliggande kommuner. Många elever reser redan idag för att komma till den utbildning de vill gå. Vi ser att det kan vara bättre att samarbeta om mindre specialinriktade program och inriktningar med få sökande, så att de finns på någon ort i närområdet, istället för att riskera att det försvinner helt.

Varje elev i den kommunala gymnasieskolan ska bli sedd och ha en personlig utvecklingsplan. Ingen elev ska lämnas efter. I vårt Västerås håller vi samman.

Carin Lidman (S)
skolpolitisk talesperson för Socialdemokraterna i Västerås

Anders Teljebäck (S)
kommunstyrelseordförandekandidat för Socialdemokraterna i Västerås

facebook Twitter Email