Personalpolitiskt program

Heltid som norm, bort med delade turer, fria arbetskläder och jämlika arbetsvillkor. Det är några av de punkter som Socialdemokraterna i Västerås presenterar i sitt personalpolitiska program inför kommande mandatperiod.

Västerås ska bli Sveriges bästa arbetsgivarkommun, säger Carin Lidman (S) kommunalråd och ordförande för arbetsgivardelegationen i Västerås stad.

 

Med sina 10 000 anställda är Västerås stad den största arbetsgivaren i Västerås. Behovet av arbetskraft är mycket stort inom de kommande åren. För att klara kompetensförsörjningen måste arbetsvillkoren bli bättre, främst för anställda inom de traditionellt kvinnodominerade sektorerna, menar Socialdemokraterna.

Under den gångna mandatperioden har vi infört önskad tjänstgöringsgrad. Nu går vi vidare och inför heltid som norm, säger Carin Lidman.

Det personalpolitiska programmet har stämts av med den fackliga organisationen Kommunal i Västerås.

Heltid som norm är en viktig förändring mot dagens önskad tjänstgöringsgrad. Det innebär att ansvaret att få heltid flyttas från arbetstagaren till arbetsgivaren. Alla tjänster ska skrivas om till heltid och alla nya tjänster som utlyses ska vara heltid, säger Marie Energård, ordförande för Kommunals sektion i Västerås.

Pengar behöver också avsättas i många budgetar framöver för att utjämna skillnaderna mellan kvinnodominerade branscher och mansdominerade, säger Carin Lidman.

Det handlar till exempel om att ingen chef ska ha mer än 35 medarbetare, lika lön för likvärdigt arbete, rätten till arbetskläder, fordon, mobiltelefon och andra arbetsredskap som behövs för arbetet.

Läs hela vårt personalpolitiska program HÄR

 

 

För ytterligare kommentarer och information kontakta:

Carin Lidman (S), personalpolitisk talesperson 073-940 50 24

Marie Energård, ordförande Kommunal Västerås 070-666 05 33

facebook Twitter Email