Bjurhovda behöver ett nytt centrum nu!

Bjurhovdaborna har väntat länge på att något ska hända med deras centrum. Den gamla betongbyggnadens glansdagar är sedan länge förbi. Men nu är äntligen en förändring på gång. Den nya detaljplanen som gör det möjligt att bygga nya bostäder och nya verksamhetslokaler vid Bjurhovdagatan i närheten av Coop ska snart antas av byggnadsnämnden. När byggnaderna är klara kan verksamheterna som i dag finns i Bjurhovda centrum flytta in i nya fina lokaler. Då kan äntligen något göras åt centrumbyggnaden. Ge plats för nya bostäder till exempel.

De flesta tycker det här är bra. Men det finns ett parti som vill att Bjurhovdaborna ska tvingas vänta ännu längre. När frågan var uppe i fastighetsnämnden i augusti ville Liberalerna inte godkänna förslaget utan yrkade att frågan skulle utredas ytterligare. Detta eftersom husen ska byggas på en ”grönyta”. Alla som någon gång har varit på Bjurhovda, vet att denna ”grönyta” utefter Bjurhovdagatan, idag är ganska livlös. Den används inte för lek eller rekreation. Om Liberalerna skulle få gehör för sin hållning skulle det leda till att all utveckling i Västerås olika stadsdelar skulle avstanna helt.

Bjurhovda har haft en stadig utveckling de senaste åren. Där har byggts en ny skola, ny förskola, en ny uppskattad plaskdamm, en ny lekpark och nu i sommar har den nya fritidsgården invigts. Nästa steg är nya bostäder och affärslokaler i det som kan bli ett nytt affärscentrum på Bjurhovda.

Vi Socialdemokrater säger ja till utveckling. Vi säger ja till Bjurhovda.

Anders Teljebäck (S) Kommunstyrelsens ordförande

Carin Lidman (S) vice ordförande i fastighetsnämnden

facebook Twitter Email