Skallberget S-förening bjuder in till öppet möte

RÖSTRÄTTEN FYLLER HUNDRA, MEN HUR GÅR DET MED DEMOKRATIN OCH RÖRELSEN IDAG?

Till vår hjälp i denna aktuella fråga kommer ABF:s vice ordförande Jörgen Hammarin att inleda mötet.

(Jörgen Hammarin har tidigare bott och verkat i Västerås bl.a. har han arbetet på ABF i Västerås, varit aktiv i Vallby soc.dem. Lärare på Brunnsvik, arbetat inom HGF m.m.)

Du och många andra funderar nog på – framförallt efter valet – hur framtiden skall bli. Vi har ju nu under många år gått ”kräftgång” och vart skall denna utveckling sluta? Kan vi göra något åt det? Om vi nu vill göra något åt det, vad skall vi göra?

Du är både välkommen och behövd till detta möte.

Mvh

Rolf Aktermo

Tid: Torsdagen den 15 november klockan 18.00

Plats: HGF-lokalen Karlfeldtsplatsen 8

Vägbeskrivning:

Lilla coop Karlfeldtsplatsen. Om du står framför coop på parkeringsplatsen, så skall du gå en liten bit längs den vänstra gaveln på coop. Efter bara ett tiotal meter går du till vänster och huset du då kommer att passera på din vänstra sida är nummer 8. Du skall passera ingången och gå vidare mot husets gavel, där finns HGF-lokalen i markplanet

facebook Twitter Email