Representantskap 2019/20

Kommande representantskapsmöten:

  •  8/4
  • 20/5
  • 19/8
  • 14/10
  • 18/11
  • 20/1-20
  • 14/3-20

Kallelse går ut 2 veckor innan möte, vanligtvis brukar vi hålla representantskapsmötena på Kyrkbacksgården i Västerås. Samtliga medlemmar är välkomna och har yttrande och förslagsrätt. De valda ombuden har rösträtt.

facebook Twitter Email