Vill du bli nämndeman?

Arbetarekommunen utlyser nomineringsperiod för personer som söker uppdraget som nämndeman. Nomineringsperioden pågår fram till 31 maj 2019. Nominering skall skickas via e-post till vasteras@socialdemokraterna.se Ange ”Nämndeman” i ärendebeskrivningen. Nominerad måste vara tillfrågad och accepterat nominering. Det går även bra att nominera sig själv.

Behörighet och lämplighet

För att ställa upp i nämndemannavalet måste du vara behörig och lämplig för uppdraget. Du måste också vara myndig, svensk medborgare och folkbokförd i den aktuella domstolens domkrets. Du får inte vara ställd under förvaltarskap och inte heller vara försatt i konkurs.

För att kunna utses till nämndeman måste du även uppfylla vissa lämplighetskrav. Det innebär att du ska vara lämplig för uppdraget med hänsyn till omdöme, självständighet, laglydnad och övriga omständigheter. Eftersom du som nämndeman bland annat ska ta ställning till om den som åtalas gjort sig skyldig till brott är det viktigt att du är en god förebild i fråga om allmän laglydnad. Domstolarna kommer att kontrollera lämpligheten hos valda nämndemän genom att begära utdrag ur belastningsregistret.

Vissa yrken undantagna

Vissa yrkesgrupper är undantagna från att kunna väljas till nämndemän eftersom de riskerar att hamna i en intressekonflikt. Är du anställd vid domstol, är åklagare, polis, advokat eller har ett annat yrke där du för andras talan inför rätten får du inte bli nämndeman. Du får inte bli nämndeman i förvaltningsrätt eller kammarrätt om du är anställd vid Skatteverket, Försäkringskassan, Migrationsverket, Transportstyrelsen, länsstyrelsen eller myndighet som lyder under länsstyrelsen.

Fler yngre nämndemän behövs

Nämndemannasystemet bygger på grundtanken att nämndemännen ska vara folkets representanter vid domstolarna. Därför behöver nämndemannakåren i sin sammansättning så långt som möjligt återspegla förhållandena i samhället vad gäller ålder, kön och etnisk bakgrund. Det största problemet vad gäller representativitet är att dagens nämndemän är betydligt äldre än ett genomsnitt av befolkningen

Hur ser den fortsatta processen ut?

Efter den 31 maj kommer valberedningen påbörja arbetet med att ta fram kandidater till nämndeman.

facebook Twitter Email