Representantskap 2019/2020

Arbetarekommunens ordförande Magnus Johansson.

Kommande möten med representantskapet:

  • 14/10
  • 18/11
  • 20/1-20
  • 14/3-20

Kallelse går ut 2 veckor innan möte, vanligtvis brukar vi hålla representantskapsmötena på Kyrkbacksgården i Västerås. Samtliga medlemmar är välkomna och har yttrande och förslagsrätt. De valda ombuden har rösträtt.

facebook Twitter Email