Kommentar med anledning av Anders Teljebäcks avgång

Kommentar med anledning av beskedet att kommunstyrelsens ordförande i Västerås, Anders Teljebäck avgår från sin post.

Vid ett internt möte med det socialdemokratiska partiet meddelade kommunstyrelsens ordförande Anders Teljebäck (S) att han avser att avgå från sin post. Han meddelade:

”Sedan en tid har jag bestämt mig för att någon gång under mandatperioden lämna uppdraget som Kommunstyrelsens ordförande (KSO) i Västerås. Nu har tiden kommit. Jag har lärt mig att man ska resa med lätt ryggsäck genom livet. Nu tar jag denna lätta ryggsäck och lämnar över till någon annan. Självklart sitter jag kvar tills partiet utsett en efterträdare för uppdraget.”

  • Det var såklart ett mycket tråkigt besked att få ta emot, säger Magnus Johansson ordförande för socialdemokraterna i Västerås. Anders har en lång och gedigen erfarenhet både på lokal och nationell nivå som vi satt stort värde på inom partiet. Han har lett Västerås med den äran och vi kan alla se beviset för detta när vi ser oss runt om i staden. Vi har förståelse för Anders beslut och respekterar det såklart till fullo, avslutar Magnus Johansson.
  • Nu tar en intern process vid. Styrelsen för socialdemokraterna i Västerås fattar inom kort beslut om hur den ska se ut och alla detaljer är därför inte på plats ännu. Klart är att S-föreningar och partimedlemmar kommer att vara delaktiga i arbetet och att det är representantskapet som fattar beslutet om nominering till kommunstyrelseordförande, säger Anna Nikula sammankallande i fyllnadsvalberedningen.

För mer information kontakta:

Magnus Johansson, ordförande för socialdemokraterna i Västerås, 076-863 46 78

Anna Nikula, sammankallande fyllnadsvalsberedningen socialdemokraterna i Västerås, 070-676 17 22.

facebook Twitter Email