Nytt lag för S i Västerås

När Staffan Jansson väljs till ny kommunstyrelseordförande i Västerås, innebär detta att han lämnar några av sina andra uppdrag. Socialdemokraterna i Västerås genomför därför en rad förändringar på andra poster. Här kommer en presentation av socialdemokraternas nya lag.

Staffan Jansson nomineras till ny kommunstyrelseordförande.

Jonas Cronert nomineras till nytt kommunalråd.

Carin Lidman nomineras till ny ordförande i Mälarenergi och lämnar uppdraget som vice ordförande i Grundskolenämnden.

Alexandra Olsson nomineras till ny vice ordförande i Grundskolenämnden och lämnar uppdraget som ordförande i Mälarhamnar.

Anders Teljebäck nomineras till ny ordförande för kommunfullmäktige.

Djeila Ahundzhada nomineras till ny vice ordförande för kommunfullmäktige och lämnar ersättarplatsen i kommunstyrelsen.

Solveig Nilsson nomineras till ny ersättare i kommunstyrelsen.

Maria Kesselring nomineras till ordförande för Strategiska fastigheter AB samt ersättare i kommunstyrelsen.

Och sist men inte minst nominerars Anna Grön till ny ordinarie ledamot i Individ- och familjenämnden.

För mer information kontakta:

Magnus Johansson, ordförande för socialdemokraterna i Västerås, 076-863 46 78

Anna Nikula, sammankallande fyllnadsvalsberedningen socialdemokraterna i Västerås, 070-676 17 22.

facebook Twitter Email