Staffan Jansson kommenterar Västerås stads budget 2021

Hör och se Staffan Jansson, ny ordförande för kommunstyrelsen i Västerås, kommentera budget för 2021.

Detta är den första budget som Staffan lägger som KSO. Det är den tredje i raden under denna mandatperiod som vi socialdemokrater står bakom tillsammans med våra samarbetspartier. Det allvarliga läge vi befinner oss i gör att vi väljer att göra offensiva satsningar inför 2021 med fokus på barn, äldre och trygghet.

facebook Twitter Email