Anna Nikula ny ordförande.

Anna Nikula valdes under lördagen till ny ordförande för Socialdemokraterna i Västerås. 85 socialdemokrater samlades till digitalt årsmöte och ställde sig enhälligt bakom valberedningens förslag till beslut.

Redan i november meddelade dåvarande ordförande Magnus Johansson att han inte avsåg att söka nytt förtroende som ordförande för Socialdemokraterna i Västerås. Efter det följde en gedigen intern nomineringsprocess där socialdemokratiska föreningar och medlemmar har getts möjlighet att nominera till ny ordförarande.

  • Jag vill tacka för min tid som ordförande för socialdemokraterna i Västerås och lämnar med varm hand över ordförandeklubban till Anna, jag kan inte tänka mig en mer lämplig och kompetent person att ta över ledningen för S i Västerås, säger avgående ordförande Magnus Johansson.

Anna har en lång och gedigen bakgrund inom arbetarrörelsen. Anna är till vardags ombudsman på Socialdemokraternas nationella kansli och har varit engagerad inom partiet i Västerås sedan 2005. Anna kommer ursprungligen från Åkersberga och engagerade sig under gymnasietiden. Anna är också mångårig ordförande för ABF Västerås och har tidigare haft förtroendeuppdrag för Socialdemokraterna i Region Västmanland.

  • Jag är stolt över förtroendet att tillsammans med medlemmar och förtroendevalda i Socialdemokraterna få jobba för ett tryggt Västerås som håller ihop. Vi har ett par späckade år framför oss. I höst är det partikongress där vi ska driva frågor som är viktiga för vår stad och nästa år är det allmänna val där vi på nytt ska söka västeråsarnas förtroende för vår politik. Jag ser fram emot att leda det arbetet, säger Anna Nikula, nyvald ordförande för socialdemokraterna i Västerås.

För mer information kontakta:
Anna Nikula
070-676 17 22
anna.nikula@socialdemokraterna.se

facebook Twitter Email