Kyrkovalet är viktigt – glöm inte att rösta!

Kyrkan gör skillnad och bedriver viktig verksamhet för barn, unga, gamla och utsatta. Svenska kyrkan är också arbetsgivare till många människor i vårt land och en stor skogsägare. Det är därför viktigt hur kyrkan styrs och leds ideologiskt.

Kyrkovalet i september handlar om vad vi vill att Svenska kyrkan ska vara. Socialdemokratin har sedan partiet bildades haft ett stort engagemang för kyrkan. Vi tog kampen för religionsfriheten och mot den ställning som kyrkan hade förr. Vårt engagemang har bidragit till att kyrkan reformerats från att vara statens maktkyrka till att vara den demokratiskt förankrade folkkyrka som vi har idag.

Trots att kyrkan inte längre är statlig så har den stort inflytande. Kyrkan gör skillnad och bedriver viktig verksamhet för barn, unga, gamla och utsatta. Svenska kyrkan är också arbetsgivare till många människor i vårt land och en stor skogsägare. Det är därför viktigt hur kyrkan styrs och leds ideologiskt. Vi socialdemokrater vill fortsatt vara med och slå vakt om den öppna och demokratiska folkkyrkan som står upp för alla människors lika och okränkbara värde.

Vi vill att alla oavsett bakgrund, sexuell läggning, etnicitet, kön eller hudfärg skall behandlas lika i kyrkans verksamheter. Vi vill också att kyrkan alltid står upp mot rasism, religionsförtryck och kvinnoprästmotstånd och att arbetet utvecklas för att säkerställa att ingen diskriminering förekommer i kyrkans verksamhet, exempelvis samkönade pars rätt att gifta sig.

Vi vill främja Svenska kyrkans kulturinsatser för att säkra att staten även fortsättningsvis bidrar till vårt gemensamma kulturarv, vi vill främja kyrkans samverkan med civilsamhället och även med kommuner och regioner genom insatser inom det diakonala området. Vi socialdemokrater tar också avstånd från krafter som vill begränsa Svenska kyrkans verksamhet och rikta den mot en speciell grupp, de högkyrkliga. Svenska kyrkan ska vara en öppen kyrka!

Det finns grupper som vill förändra Svenska kyrkans roll. Som vill att kyrkan ska förvalta sina egendomar bara med hänsyn till avkastningen. Som vill att kyrkans biståndsverksamhet ska gå enbart till kristna grupper. Som vill ha avgifter på barn- och ungdomsverksamheten. Det finns också grupper som vill att Svenska kyrkan skall återgå till indirekta val på alla nivåer, det skulle innebära att alla som är medlemmar i Svenska kyrkan skulle fråntas möjligheten att vara med och utse sina representanter.

Det är för oss oacceptabelt. Därför är det viktigt att du röstar men också hur du röstar.

Använd din röst för att försvara den öppna folkkyrkan som står upp för alla människors lika värde den 19 september – rösta på Socialdemokraterna!

Åsa Eriksson, Olle Thorell och Pia Nilsson,

riksdagsledamöter för Socialdemokraterna i Västmanland

facebook Twitter Email