Ja till att vårda det kyrkliga kulturarvet

Det är viktigt att det kulturarv vi har i kyrkor och andra kyrkliga byggnader i Västerås vårdas väl för framtiden. Samtidigt är det ett kulturarv som ständigt används och utvecklas.

Även Västerås många kyrkogårdar ska skötas och vårdas väl. De är platser där människor i nuet möter både det som varit och det som kan bli. Här möts både tro och tradition.

Lars Ericson, S-kandidat från Badelunda församling

facebook Twitter Email