Ja till jämställdhet mellan kvinnor och män i kyrkan

Svenska kyrkan arbeta för jämställdhet mellan kvinnor och män. Det ska gälla både inom kyrkan och för kyrkans roll i samhällslivet.

Självklart ska även de som vill gifta sig eller ingå partnerskap kunna göra det i kyrkan. Kärleken ska lyftas fram i alla former av relationer. Ingen ska ifrågasättas i kyrkan på grund av sitt kön, sin sexuella läggning eller någon annan personlig egenskap.

Iréne Englund, S-kandidat från Skerike församling

facebook Twitter Email