Ja till ordning och reda i kyrkans ekonomi

Västerås pastorat står inför stora ekonomiska utmaningar. Vikande medlemsantal och pandemin påverkar ekonomin negativt.

Därför är det viktigt med ordning och reda i kyrkans ekonomi, och att resurserna används rätt. Grundfrågan är vad vi ska satsa på, och vad vi inte ska satsa på?

Jag vill också fortsätta med att utveckla kyrkans stöd till Västerås stadsmission, som kyrkan i Västerås var med och grundade. Stadsmissionen, fyller viktiga sociala behov för några av de allra mest utsatta västeråsarna.

Thomas Karlsson, S-kandidat från Viksängs församling

facebook Twitter Email