Rösta för folkkyrkan, säg nej till POSK elitkyrka

Replik till POSK inlägg VLT debatt 210913

Kyrkovalet på söndag den 19 september är ett mycket viktigt vägval för Svenska kyrkan.

Ska kyrkan förbli en öppen folkkyrka där alla blir sedda och hörda, och får rösta och kan ställa upp som förtroendevalda?

Eller ska kyrkan bli som POSK vill, en elitkyrka för de mest aktiva kyrkobesökarna som också får rätten att styra och ställa?

Vi socialdemokrater har aldrig någonsin ens tänkt tanken att förbjuda kyrkans medlemmar att bilda en gemensam kyrkopolitisk nomineringsgrupp.

Men att förbjuda misshagliga kyrkopolitiska grupper är precis det som POSK tänker.

I år firar Sverige 100-årsminnet av demokratins genombrott. Då går POSK till val på att förändra och montera ned demokratin i Svenska kyrkan.

Får POSK bestämma blir det en mycket stor förändring av demokratin i kyrkan jämfört idag. POSK skiljer agnarna från vetet för att öka utrymmet för de allra mest aktiva att  styra. De breda medlemsgrupperna stängs ute.

Vi fyra som står bakom detta inlägg har tillsammans många decenniers erfarenhet som förtroendevalda i kyrkan med allt från lokala församlingsråd till den nationella kyrkostyrelsen.

Men i POSK kyrka duger vi inte.

”Kyrkan behöver varenda förtroendevald individ” skriver POSK. Samtidigt förbjuds vi i POSK kyrka att ställa upp som socialdemokrater i kyrkovalet. Frågan är om vi fyra ens uppfyller POSK krav på tillräckliga ”kunskaper om församlingslivet” som det står i POSK-programmet för Västerås.

Rösta i kyrkovalet på söndag den 19 september. Rösta för en folkkyrka öppen för alla. Säg nej till POSK elitkyrka.

Jörgen Eklund, Britt Sandström, Britas Lennart Eriksson och Görel Korkman – S-medlemmar i Svenska kyrkan Västerås

facebook Twitter Email