S i gemensam majoritet i kyrkofullmäktige

Som ett resultat av kyrkovalet 2021 bildar Socialdemokraterna majoritet i Västerås kyrkofullmäktige tillsammans med fem andra nomineringsgrupper (Borgerligt alternativ, Centerpartiet, Miljöpartister i Svenska kyrkan De Gröna, Kristdemokrater i Svenska kyrkan och Vänstern i Svenska kyrkan). Majoriteten samlade tillsammans 60 % av rösterna i kyrkovalet.

Samverkansgruppen har en gemensam kyrkopolitisk plattform som du hittar här! 

Några exempel:

 • Kyrkan ska vara en öppen och inkluderande folkkyrka som är tillgänglig för alla. Insatser ska göras för att nå, få och behålla fler medlemmar.
 • Gudstjänsten är kyrkolivets centrum. Arbetssätt, metoder och uttrycksformer som bidrar till att förnya, utveckla och fördjupa gudstjänstlivet behöver utvecklas.
 • Musiken är en central del av såväl gudstjänstlivet som församlingslivet. Kör-, sång och musikverksamheten kan stärkas genom att fler får möjlighet att delta.
 • Barn och unga är kyrkans framtid. En plan för hur barn-, ungdoms- och familjeverksamheterna i pastoratet bör tas fram. Fler döpta och fler som konfirmeras är delmål.
 • Kyrkan ska medverka till ett inkluderande samhälle med medmänsklighet, tolerans
  och religionsfrihet. Diakonin ska aktivt stå på de utsattas sida. Kyrkan ska också medverka till att nyanlända från andra länder integreras i det svenska samhället.
 • Ett aktivt arbete med miljö- och klimatfrågor är angeläget. Användningen av förnyelsebar energi ska öka. Återvinning och lagning istället för att slänga bort ska främjas.
  En plan för hur kyrkan i Västerås ska medverka till en hållbar utveckling tas fram.
 • Kyrkor och kyrkogårdar ska fortsatt vårdas väl. Den stora upprustningen och förnyelsen av huvudkyrkogården Hovdestalund, med bland annat nytt krematorium och nya verkstadslokaler, fullföljs.
 • Svenska kyrkan i Västerås ska vara en bra arbetsgivare. Alla medarbetare har rätt till en god arbetsmiljö. Arbetsrelaterade orsaker till ohälsa ska undanröjas. Medarbetarna ska kunna växa och utvecklas i sitt arbete.
 • Hela Svenska kyrkan står inför flera utmaningar, bland annat genom att minskat medlemsantal leder till sämre intäkter. Därför måste kostnaderna för lokaler minska. I
  varje enskilt ärende ska församlingsverksamhetens behov av lokaler säkerställas.
 • Vid upphandling/inköp av varor/tjänster ska hänsyn tas till miljö och klimatpåverkan. Företag som anlitas ska följa arbetsmarknadens villkor för sina anställda, som minst ska motsvara kollektivavtal för aktuell bransch.
facebook Twitter Email