Välkommen till årsmöte!

Du som är medlem i Socialdemokraterna i Västerås är varmt välkommen till representantskapets årsmöte. Rösträtt har de ombud och ersättare som de socialdemokratiska föreningarna har valt till representantskapet, men alla medlemmar är välkomna att vara med och delta i diskussionerna!  Vi ska fastställa kommunfullmäktigelista, välja ny styrelse, inviga vår kampanjbil och samtala med riksdagsledamot Åsa Eriksson om politiska läget.

Läs mer om årsmötesdagen här!

facebook Twitter Email