Vårt Västerås kan bättre

Vi vill se ett starkare Västerås med mer resurser till skolan och välfärden. Västerås ska vara en modern stad som bygger på sammanhållning och solidaritet. Det är så vi skapar ett tryggare Västerås.

facebook Twitter Email