Nu gör vi vårt Västerås bättre

Socialdemokraterna bildar Västeråsmajoriteten tillsammans med Vänsterpartiet, Centerpartiet och Kristdemokraterna. De fyra partierna tar gemensamt ansvar för Västerås utveckling de närmaste åren. Utgångspunkten från Socialdemokraternas sida har varit det idépolitiska program som vi gått till val på.

-Det känns bra att nu gå fram med denna majoritetskonstellation som baseras på gemensam respekt och tillit mellan oss fyra partier. Alla partier har fått genomslag för sina viktigaste politiska frågor för ett Västerås som håller ihop. Vi kommer nu fortsätta de samtalen inför den budget som ska läggas i november Västerås kommunfullmäktige.

facebook Twitter Email