Laget som ska leda Västerås

Måndagen den 10 oktober nominerade vi Socialdemokrater i Västerås de personer som vi vill ska ta plats i styrelser och nämnder under denna mandatperiod. Staffan Jansson nominerades till kommunstyrelsens ordförande. Jonas Cronert och Ann-Louise Molin Östling nominerades till kommunalråd för Socialdemokraterna jämte Staffan Jansson.

Det är såklart ett enormt förtroende och jag känner mig redo att axla uppgiften att leda det socialdemokratiska laget, och den nya majoriteten, in i framtiden, säger Staffan Jansson, nominerad till kommunstyrelsens ordförande.

Valberedningen har arbetat intensivt sedan valnatten och är nöjda med det förslag man nu lägger fram.

Det ligger hårt arbete bakom det förslag vi nu presenterar och vi ser att vi fått till ett lag där vi balanserat erfarenhet med förnyelse. Detta lag kommer att föra fram den socialdemokratiska politiken på ett bra sätt, säger Lars Evert Larsson, valberedningens sammankallande.

Socialdemokraterna i Västerås gick fram i valet och tog därför ytterligare ett mandat i kommunfullmäktige i Västerås. Det gör att det också funnits fler platser för Socialdemokraterna att nominera till än förra mandatperioden.

Jag har det största förtroendet för att det lag vi valt ikväll på ett bra sätt kommer att driva de socialdemokratiska frågorna i Västerås och att vi tillsammans med den nya Västeråsmajoriteten kommer att bygga vidare på den goda utveckling vi sett i vår stad de senaste åren, säger Anna Nikula ordförande för Socialdemokraterna i Västerås.

För mer information, och den fullständiga listan på nominerade, kontakta:

Anna Nikula, ordförande för Socialdemokraterna i Västerås. 070-676 17 22

Staffan Jansson, nominerad till kommunstyrelsens ordförande. 070-465 32 31

Lars Evert Larsson, sammankallande i valberedningen. 070-228 47 64

Nominerade till kommunalråd, ordförande samt vice ordförande i styrelser och nämnder*:

Kommunalråd för Socialdemokraterna: Staffan Jansson, Ann-Louise Molin Östling och Jonas Cronert.

Kommunfullmäktige, ordförande: Anders Teljebäck.

Kommunstyrelsen, ordförande: Staffan Jansson (kommunalråd)

Valnämnden; ordförande: Lena Burström

Överförmyndarnämnden, ordförande: Anny Bustos Teljebäck

Äldrenämnden, 1:e vice ordförande: Denise Norström

Nämnden för personer med funktionsnedsättning, ordförande: Magnus Johansson

Kulturnämnden, ordförande: Ann-Louise Molin Östling

Förskolenämnden, ordförande: Solveig Nilsson

Grundskolenämnden, ordförande: Jonas Cronert

Utbildningsnämnden, 1:e vice ordförande: Madjid Ibrahim Ibrahim                     

Fastighetsnämnden, 1:e vice ordförande: Anton Tysklind

Byggnadsnämnden, ordförande: Thomas Karlsson

Miljö- och konsumentnämnden, 1:e vice ordförande: Alexandra Olsson

Arbetsmarknadsnämnden, ordförande: Maria Kesselring

Skultuna kommundelsnämnd: ordförande: Jonas Cronert

Räddningstjänsten Mälardalen (RTMD), ordförande: Anna Grön

Västmanlandsmusiken, ordförande: Ann-Louise Molin Östling

Vafab, ordförande: Staffan Jansson     

Mälarenergi, ordförande: Carin Lidman

Västerås stad strategiska fastigheter, ordförande: Mikael Sandberg

Mälarhamnar, ordförande/vice ordförande (Växelvis vartannat år): Jenny Freed

*de nämnder vars ordförande och/eller vice ordförande inte nomineras här tilldelas annat parti inom Västeråsmajoriteten.

facebook Twitter Email