Tre prioriteringar för ett starkare Västerås

Vi socialdemokrater kommer att lägga all kraft på tre områden för ett
starkare samhälle och ett starkare Västerås fram till valet nästa år. Det
handlar om en likvärdig skola för alla barn och ungdomar. Ökad kvalitet i
äldreomsorgen och ett tryggare Västerås för alla oss som bor här.
Coronapandemin har visat oss hur viktig den kommunala välfärden är men också vilka utmaningar och problem som vi behöver ta tag i

Läs mer

S i Västerås nomineringar till region och riksdag

Vid Socialdemokraterna i Västerås representantskapsmöte den 24 maj beslutades om nomineringar av partivänner till regionfullmäktige och riksdagen. Nomineringarna sänds sedan till Socialdemokraterna i Västmanland som fastställer listor till dessa beslutande församlingar i slutet av 2021.

Läs mer

Digitalt Första maj – Välfärden först

Klockan 12.30- 13.30 firar vi arbetarrörelsens dag live via Facebook där Isabell Öberg och Anny Bustos Teljebäck kommer att ta oss igenom sändningen där vi även har en paneldebatt live! Talare för dagen är Anna Nikula, ordförande Västerås arbetarekommun, Caroline Eriksson, ordförande SSU, Alejandro Quezada, ombudsman HRF, Hannah Widmark, ordförande kommunal och vår huvudtalare i…

Läs mer

Anna Nikula ny ordförande.

Anna Nikula valdes under lördagen till ny ordförande för Socialdemokraterna i Västerås. 85 socialdemokrater samlades till digitalt årsmöte och ställde sig enhälligt bakom valberedningens förslag till beslut. Redan i november meddelade dåvarande ordförande Magnus Johansson att han inte avsåg att söka nytt förtroende som ordförande för Socialdemokraterna i Västerås. Efter det följde en gedigen intern…

Läs mer

Historisk händelse i Västerås

Vi står inför en historisk händelse i Västerås. Det ska för första gången hållas en lokal folkomröstning i vår kommun. Valdagen är satt till den 21 mars och frågeställningen som vi ska ta ställning till är: Vill du att Västerås stad avvecklar verksamheten som bedrivs i flygplatsbolaget? Den socialdemokratiska kommunfullmäktigegruppen har tagit ställning i frågan…

Läs mer
facebook Twitter Email