Byggande i en växande stad

För oss socialdemokrater är bostaden en social rättighet och bostadspolitiken en viktig del av välfärdspolitiken. Tillgången på bostäder är också en grundläggande förutsättning för jobb och tillväxt. Vi bygger hem åt människor och en stad som hänger ihop. Därför måste bostadsproduktionen vara balanserad och sammanhållen. Socialdemokraterna i Västerås prioriteringar inför den kommande mandatperioden är därför:…

Läs mer

Kvalitet ska styra vård och omsorg

Vård och omsorg ska vara tillitsstyrd och därmed ska den detaljerade tidsstyrningen bort. Man måste lita på vård- och omsorgspersonalens professionalitet. Höga kvalitetskrav ska ställas på all verksamhet kommunen beställer. Genom höga kvalitetskrav och en kontinuerlig uppföljning att kraven uppfylls ser vi att vi får det vi beställer och alla får den vård och omsorg de behöver och har rätt till. Alla upphandlingar inom vård och omsorg ska utvärderas på kvalitet med fast pris – kvalitetsupphandlingar. Lägsta pris bidrar inte att utveckla vården och omsorgen, tvärtom.

För att uppnå målen måste vi öka resurserna till boenden och hemtjänst. Det behövs för att upprätthålla och utveckla kvaliteten. Inför den kommande mandatperioden ser vi att vård och omsorg, näst efter skolan, kommer att vara den viktigaste frågan för västeråsarna. Det är det även för oss socialdemokrater. Nyckelordet är kvalitet. Då menar vi kvalitet…

Läs mer

Skolan först!

Skolan är viktigast för oss. Om vi får fortsatt förtroende att vara med och leda Västerås efter valet den 9 september, är skolan vår första och största prioritering nästa mandatperiod.

Vi har under den senaste mandatperioden lagt över 100 miljoner extra för kvalitetsförbättringar i skolan i Västerås, utöver kompensation för ökade löner och priser. Men det är inte tillräckligt. Vi behöver satsa ännu mer och det kommer vi att göra under nästa mandatperiod. Investeringar i utbildning lägger grunden för människors frihet, arbete och välfärd. I…

Läs mer

Politiska riktlinjer 2018-2022

Socialdemokraterna har idag presenterat de politiska riktlinjer som partiet kommer att gå till val på i Västerås. Programmet presenterades av Magnus Johansson, ordförande för Socialdemokraterna i Västerås och riksdagskandidat, och Anders Teljebäck, kandidat till kommunstyrelsens ordförande. ”Under ett års tid har vi samtalat med en stor mängd västeråsare. Det här programmet är resultatet av de…

Läs mer

1 maj 2018

Läs mer
facebook Twitter Email