Förtroende för Mimers styrelse

Kommunstyrelsens ordförande Anders Teljebäck, skriver idag i ETC tillsammans med våra samarbetspartier i Samarbete för Västerås om det goda jobb det kommunala bostadsbolaget Mimer gör för att utveckla bostadsområdena i Västerås. Dessutom tillbakavisar man de ogrundade avgångskraven som lyfts mot styrelsen.

Mimers styrelse tar ansvar för bolagets bostadsområden, nyproduktion och för en sund ekonomi inom företaget. Därför utvecklar Mimer bland annat Bäckby och Skallberget som bostadsområden och skapar en rad nya bostäder i Västerås. Vänsterpartiets avgångskrav mot Mimers styrelse anser vi i Samarbete för Västerås vara helt ogrundat och vi har fullt förtroende för styrelsens arbete….

Läs mer

Med trygghet som tema

Den förra vårkampanjen handlade om att ta del av människors tankar kring hur vi utvecklar tryggheten i Sverige. I och med höstkampanjen, som pågår nu, ska vi ut igen och prata med människor och visa vad vi faktiskt har levererat på trygghetsområdet. Vi satsar stort på välfärden och tryggheten. Med mer pengar till barnfamiljer och…

Läs mer

Höstkampanj

Den här veckan pågår socialdemokraternas höstkampanj i hela landet! Det finns nu utrymme för kraftfulla reformer i vårt land. 40 miljarder satsas för att utveckla den svenska modellen och 40 miljarder används till långsiktigt sparande genom att vi betalar av på statsskulden. Vi Socialdemokrater och vår regering har vänt utvecklingen på en mängd områden. När…

Läs mer

Kyrkovalet: Barn och unga viktiga i Västerås kyrkor

Svenska kyrkan i Västerås ska vara en inkluderande och välkomnande folkkyrka. Det vi vill är en kyrka som utstrålar gudstjänstglädje, är kraftfull i diakonin, har ett rikt musikliv och som ser en viktig uppgift i att bidra med sitt engagemang och kunnande till hela samhället. Det vi vill är också en kyrka som vågar prioritera…

Läs mer

Kyrkovalet: POSK borde svara om kyrkovalets sakfrågor

23 augusti svarade vi på en debattartikel i VLT 17 augusti av POSK Anders Brunnstedt, Falun. 26 augusti fick vi lite överraskande ett genmäle från POSK i Västerås istället för från Anders Brunnstedt. I vår replik till Anders Brunnstedt efterlyste vi en sakdebatt om kyrkopolitiken. Vi ställde också tre konkreta frågor som vi hoppades få…

Läs mer
facebook Twitter Email