Ja till utveckla kyrkans musikliv

Det finns ett fantastiskt kör- och musikliv i Västerås kyrkor. Faktum är att kyrkan en av de största kulturarrangörerna i Västerås. Jag vill gärna vara med om att utveckla kyrkans musikliv, exempelvis genom att fler barn och unga får tillfälle till att sjunga i körer och att pröva på musik i olika former. Det klingande…

Läs mer

Ja till att satsa extra på unga i kyrkan

Barn och unga är viktiga för Svenska kyrkans framtid. De måste få synas och höras i kyrkans verksamheter. Därför är det bra att det satsas lite extra på barn och unga genom att det är avgiftsfritt att delta i dessa verksamheter i Svenska kyrkan Västerås. Även de som har små plånböcker ska kunna vara med…

Läs mer

Ja till att vårda det kyrkliga kulturarvet

Det är viktigt att det kulturarv vi har i kyrkor och andra kyrkliga byggnader i Västerås vårdas väl för framtiden. Samtidigt är det ett kulturarv som ständigt används och utvecklas. Även Västerås många kyrkogårdar ska skötas och vårdas väl. De är platser där människor i nuet möter både det som varit och det som kan…

Läs mer

POSK vision – en kyrka som styrs enbart av de mest aktiva

Hur ser den kyrkopolitiska gruppen POSK på demokratin och medlemskapet i Svenska kyrkan? Frågan måste ställas med tanke på hur POSK beskriver sin demokratisyn i sitt lokala program för Svenska kyrkan i Västerås. Där skriver POSK att kyrkans beslutsfattare ska ”företräda församlingar”. POSK skriver även att ”valda ledamöter ska ha församlingsförankring och kunskaper om församlingslivet”….

Läs mer

En folkkyrka som är nära och öppen på riktigt

För oss socialdemokrater är alla människors lika värde och lika rätt en grundläggande värdering. Vi vill ha en folkkyrka som är nära och öppen på riktigt, en folkkyrka där alla är värdefulla och välkomna när de kommer oavsett hur ofta man än deltar i kyrkans verksamheter. Det skriver Jörgen Eklund, Britt Sandström, Britas Lennart Eriksson och Görel Korkman – S-aktiva i Svenska kyrkan Västerås, i en debattartikel.

Läs mer
facebook Twitter Email