Kommentar med anledning av Anders Teljebäcks avgång

Kommentar med anledning av beskedet att kommunstyrelsens ordförande i Västerås, Anders Teljebäck avgår från sin post. Vid ett internt möte med det socialdemokratiska partiet meddelade kommunstyrelsens ordförande Anders Teljebäck (S) att han avser att avgå från sin post. Han meddelade: ”Sedan en tid har jag bestämt mig för att någon gång under mandatperioden lämna uppdraget…

Läs mer

Anders Teljebäck avgår

Läs Anders Teljebäcks egen text om valet att avgå som kommunstyrelsens ordförande. Sedan en tid har jag bestämt mig för att någon gång under mandatperioden lämna uppdraget som Kommunstyrelsens ordförande (KSO) i Västerås. Nu har tiden kommit. Jag har lärt mig att man ska resa med lätt ryggsäck genom livet. Nu tar jag denna lätta…

Läs mer

Välkommen att söka till Socialdemokraterna i Västerås mentorskapsprogram 2020

Läs mer

Överenskommelse klar: strukturerad avveckling av Västerås flygplats

Socialdemokraterna, Liberalerna och Miljöpartiet är överens om att en strukturerad avveckling av Nya Västerås Flygplats AB ska inledas. Målen i punkt 140 i den överenskommelse som partierna i majoriteten träffat nås inte. I punkt 140 slås det fast att flygplatsbolaget 2022 ska klara sig på ett koncernbidrag som är väsentligt under 15 miljoner kronor. Delmål…

Läs mer

Krafttag för ökad studiero och trygghet i skolan

Studiero och trygghet i skolan är grunden för att alla barn ska lyckas och nå framgång. Socialdemokraterna ser nu till att det tas fram en nationell plan för ökad studiero och trygghet så att skolans personal lättare kan ingripa och agera för ordning och reda i klassrummet. Skolans regler ska vara tydliga för eleverna. Lärare…

Läs mer
facebook Twitter Email