Bjurhovda behöver ett nytt centrum nu!

Bjurhovdaborna har väntat länge på att något ska hända med deras centrum. Den gamla betongbyggnadens glansdagar är sedan länge förbi. Men nu är äntligen en förändring på gång. Den nya detaljplanen som gör det möjligt att bygga nya bostäder och nya verksamhetslokaler vid Bjurhovdagatan i närheten av Coop ska snart antas av byggnadsnämnden. När byggnaderna…

Läs mer

BARNEN FÖRST – HÅLL SAMMAN VÄSTERÅS

Barnen först – Skolan viktigast. Det är utgångspunkten för den politik vi Socialdemokrater i Västerås går till val på. De resurser vi kan få fram lokalt och nationellt ska syfta till att stärka barnens uppväxtvillkor. Vi vill bygga ett starkare samhälle och ett tryggare Västerås.

Barnen först – Skolan viktigast * Öka resurserna till grundskolan. De resurser vi tillför ska läggas på de skolor där behoven är som störst. Varje elev ska bli sedd och få en personlig utvecklingsplan. Ingen elev ska lämnas efter. Elevhälsan ska stärkas genom att fler skolsköterskor, specialpedagoger, kuratorer och psykologer anställs. * Satsa på att…

Läs mer

Personalpolitiskt program

Heltid som norm, bort med delade turer, fria arbetskläder och jämlika arbetsvillkor. Det är några av de punkter som Socialdemokraterna i Västerås presenterar i sitt personalpolitiska program inför kommande mandatperiod.

Västerås ska bli Sveriges bästa arbetsgivarkommun, säger Carin Lidman (S) kommunalråd och ordförande för arbetsgivardelegationen i Västerås stad.   Med sina 10 000 anställda är Västerås stad den största arbetsgivaren i Västerås. Behovet av arbetskraft är mycket stort inom de kommande åren. För att klara kompetensförsörjningen måste arbetsvillkoren bli bättre, främst för anställda inom de traditionellt…

Läs mer

Alla unga ska kunna nå en gymnasieexamen

En gymnasieexamen är nyckeln till framtiden och arbetslivet och är den bästa försäkringen mot arbetslöshet. När det gäller chansen att få ett arbete så går den största skiljelinjen mellan dem som har en gymnasieexamen och dem som saknar. Vi socialdemokrater ska fortsätta att stärka arbetet med att alla ungdomar ska lyckas ta en examen i gymnasiet. Men för de som inte klarar det ska det finnas andra vägar till utbildning som leder till jobb. Alla har rätt till flera chanser om det behövs.

Under de senaste fyra åren har ungdomsarbetslösheten sjunkit. Allt fler elever klarar gymnasiet på tre år. Betygsmedelvärdet har gått upp för avgångseleverna. Men det är fortfarande för många ungdomar som går utan arbete samtidigt som många arbetsgivare inte hittar den arbetskraft de behöver. Matchningen måste bli bättre. Ungdomar utbildar sig i för låg grad till…

Läs mer

Miljoner till Västerås

Den 26:e juni meddelade regeringen via samordnings- och energiminister Ibrahim Baylan att man gör en miljardsatsning för att motverka segregation och främja jämställdhet. Västerås är en av de kommuner som kan söka medel från Tillväxtverket, redan i år 13,4 miljoner kronor. Nästa år är det 43 miljoner och från 2020 och fram till 2027 är…

Läs mer
facebook Twitter Email