Kontakt

Kontakt/Besöksadress

Socialdemokraterna i Västerås

Stora Gatan 36

722 12 Västerås

E-post: vasteras@socialdemokraterna.se

Personal:

Tanja Karppinen, ombudsman och valledare

E-post: tanja.karppinen@socialdemokraterna.se

Telefon: 0702-65 57 40

Karder Saaed Foad, biträdande valledare

E-post: karder.saeed.foad@vasteras.se

Telefon: 076-495 95 83

Jakop Yildiz, valombudsman

E-post: jakop.yildiz@socialdemokraterna.se

Telefon: 070-787 10 34

Arbetarekommunens ordförande

Anna Nikula

E-post: anna.nikula@socialdemokraterna.se 

Telefon: 070-676 17 22

Kommunalråd  i Västerås stad

Staffan Jansson, kommunstyrelsens ordförande.

E-post: staffan.jansson@vasteras.se

Telefon: 070-4653231

Carin Lidman, kommunalråd.

E-post: carin.lidman@vasteras.se

Telefon: 073-9405024

Ann-Louise Molin Östling, kommunalråd.

E-post: ann-louise.molin.ostling@vasteras.se

Telefon: 021-39 00 00

Jonas Cronert, kommunalråd

E-post: jonas.Cronert@vasteras.se

Politiska sekreterare i Västerås stad

Lisa Pettersson, politisk sekreterare.

E-post: lisa.pettersson@vasteras.se

Telefon: 076-569 47 79

Jenny Setterholm, politisk sekreterare.

E-post: jenny.setterholm@vasteras.se

Telefon: 072-085 33 15

Regionråd från Västerås 

Denise Norström, regionstyrelsens ordförande.

E-post: denise.norstrom@regionvastmanland.se

Telefon:  021-17 46 77

Tommy Levinsson, landstingsråd.

E-post: tommy.levinsson@regionvastmanland.se

Telefon:  072 – 153 00 82

Lena Johansson, landstingsråd.

E-post: lena.x.johansson@regionvastmanland.se

facebook Twitter Email