Kyrkoval 2021

Söndagen den 19 september 2021 är det kyrkoval i Sverige. Då får alla som är medlemmar i Svenska kyrkan och som är över 16 år möjlighet att bestämma vilken väg Svenska kyrkan ska gå i framtiden. Socialdemokraterna finns med i alla tre valen till Västerås kyrkofullmäktige, Västerås stiftsfullmäktige och kyrkomötet.

facebook Twitter Email