Kyrkoval 2021

Värderingar för ett jämlikt samhälle står på spel 19 september. Vi vill att Svenska kyrkan ska behandla alla lika – oavsett kön, sexuell läggning eller var man kommer ifrån. Låt inte högerkonservativa och nationalistiska krafter använda kyrkan för att vrida klockan tillbaka. Gör ditt för att säkerställa att kyrkan ska fortsätta vara en stark samhällskraft för solidaritet och alla människors lika värde.

Gör en liten men viktig insats för demokrati, jämlikhet och jämställdhet, rösta på Socialdemokraterna i kyrkovalet!

Söndagen den 19 september 2021 är det kyrkoval i Sverige. Då får alla som är medlemmar i Svenska kyrkan och som är över 16 år möjlighet att bestämma vilken väg Svenska kyrkan ska gå i framtiden. Socialdemokraterna finns med i alla tre valen till Västerås kyrkofullmäktige, Västerås stiftsfullmäktige och kyrkomötet.

facebook Twitter Email