Nominerade till region och riksdag

Vid Socialdemokraterna i Västerås representantskapsmöte den 24 maj beslutades om nomineringar av partivänner till regionfullmäktige och riksdagen. Nomineringarna sänds sedan till Socialdemokraterna i Västmanland som fastställer listor till dessa beslutande församlingar i slutet av 2021. Här lär vi känna de främsta nominerade lite närmare!

Nominerade till riksdagen

Hallå där, Lena Johansson! Du har nominerats från Socialdemokraterna i Västerås till både regionen och riksdagen. Vilka politiska frågor skulle du vilja fokusera på under mandatperioden som kommer?

Hejsan, kompetensförsörjning och ett hållbart liv och arbetsliv är frågor som ligger mig varmt om hjärtat. Det börjar redan i unga år med våra barn och ungas förutsättningar med bl. a. bra skolgång trygga levnadsförhållanden samt deras möjligheter att kliva in i arbetslivet och vuxenlivet. Vi kommer även behöva rusta för möjligheten att byta yrken och studera, utbilda och bilda oss fler gånger under vårt yrkesverksamma liv. Vi befinner oss i förändringens tid och blir allt mer digitala och det är en spännande utmaning. Här finns det en hel del att göra både beträffande den digitala infrastrukturen, tekniken men också kring lagstiftning och säkerhetsfrågor. Kopplat till det nya sätt vi lever och kommer att leva är naturligtvis energiförsörjningen en viktig del både nu och i framtiden. Frågorna hänger ihop och bidrar till det goda samhällsbygget. Jag vill vara en del i detta och skapa förutsättningar både för Västeråsaren, invånaren i vårt län och för Sverige.

För den som inte träffat dig tidigare, berätta lite om dig själv!

Jag är 52 år och har bott i Västerås i 3 år lite drygt. Kommer närmast från Köping. Just nu har jag förtroendet att vara politiskt aktiv på heltid som regionråd men är tjänstledig från mitt jobb som enhetschef på Kultur och folkhälsa i Köping. Jag har även varit fritidspolitiker i många år i Köping och under en tid även ordf. för Handels allmänna klubb. Jag har ett stort intresse av matlagning men också skogspromenader och svampplockning. Jag är en pragmatisk lagspelare som förstår vikten och nyttan av laget framför jaget. Familj, vänner och politik är det som har fått vara fokus i livet och det har jag aldrig ångrat.

Varför blev du medlem i Socialdemokraterna och hur gick det till?

Engagemanget för samhällsfrågor föddes tidigt hemma vid köksbordet. Min far var aktiv i facket och det var mycket prat om arbetsmiljöfrågor och det hållbara arbetslivet. Framför allt så fick jag lära mig där och då hur saker hänger ihop och att vi alla är beroende av varandra och att ensam inte är stark. Men rent konkret så blev jag medlem när jag fick frågan. ”Du som tycker så mycket skall du inte vara med och påverka också”. Så blev det.

Varför tycker du att man ska rösta på Socialdemokraterna i valet 2022?

Vår sammanhållna jämlika och solidariska politik. Vi arbetar för att det skall finnas en möjlighet för människan att utvecklas som individ och hitta sin plats i samhället. Vi har en politik där vi vill bygga ett samhälle som arbetar för vår gemensamma välfärd och det goda och hållbara livet. Vi skall finnas för varandra när vi behöver det som allra mest men också bidra till det gemensam för att stärka våra förutsättningar tillsammans när vi kan. Därför skall man rösta på socialdemokraterna.


Hallå där, Anders Teljebäck! Du har nominerats från Socialdemokraterna i Västerås till riksdagen. Vilka politiska frågor skulle du vilja fokusera på under mandatperioden som kommer?

Det finns en stark ålderism här i Sverige. Det vill säga att man tänker på äldre människor i stereotyper. Som att till exempel alla äldre är på ett visst sätt, tycker om en viss musik eller bara äter en viss typ av mat. Vi möter det hela tiden, i hur det  politiska representationen ser ut men också i det sociala livet. Om kvinnor skulle ha lika dålig representation i riksdagen som personer över 65 år så skulle vi bara ha 12 procent kvinnor i riksdagen. Det ska självfallet vara 50 procent kvinnor och 50 procent män. Men representationen för äldre ska vara högre. Jag vill driva frågor som motverkar ålderismen. Självklart innebär det vård och omsorgsfrågor, men lika självklart synen på alla äldre. Jag brinner också för arbetsmarknads- och näringspolitiska frågor, vilka jag drivit i hela mitt liv i olika roller. Det är också självklart att jag vill vara en stark kraft för Västerås och Västmanland och driva de frågor som är viktiga för oss. Men framförallt är jag en allmänpolitiker som har gett mig in i politiken för att förändra samhället så att friheten ökar, jämlikheten stärks och att vi skapar ett solidariskt samhälle.

För den som inte träffat dig tidigare, berätta lite om dig själv!

Jag är 64 år med två vuxna barn och ett barnbarn. Jag är gift och har två bonusbarn och två bonusbarnbarn. Jag har varit politiskt aktiv i hela mitt vuxna liv och blev partimedlem 1979. Mitt nuvarande uppdrag är att jag är kommunfullmäktiges ordförande här i vår stad. Innan det vara jag kommunalråd i tio år och sex år av dem var jag kommunstyrelsens ordförande. I många årär också  arbetade jag i Stockholm och pendlade. I olika departement som politiskt anställd, på Socialdemokraterna nationellt och SSU som förbundssekreterare. Jag avslutade mitt yrkesliv i  Stockholm med att vara förbundssekreterare i PRO (Pensionärernas riksorganisation), det vill säga jag var chefstjänsteman. Men innan jag började på SSU hade jag en facklig bana bakom mig, som mejeriarbetare och förtroendevald inom Livsmedelsarbetareförbundets avd 7. Jag var bland annat klubbordförande på Arla här i Västerås och satt i avdelningsstyrelsen. Efter det blev det fyra år på LO centralt där jag mest arbetade med ungdomsfrågor.  Jag är en politiska själ men gillar också att vara ledig och bara vara.

Varför blev du medlem i Socialdemokraterna och hur gick det till?

Jag har alltid varit Socialdemokrat. Medlem blev jag för att jag som fackligt aktiv insåg att ska man förändra samhället så räcker inte den facklig kampen. Det behövs ett politiskt arbete. Jag tror på den Socialdemokratiska idén om alla människors lika värde, frihet, jämlikhet och solidaritet och ett samhälle utan över- och underordningar. Jag gick med genom att anmäla mig själv och var då med i Centrala S-föreningen. Jag har mitt huvudmedlemskap i Gryta S- förening eftersom jag bodde många år på Gryta.

Varför tycker du att man ska rösta på Socialdemokraterna i valet 2022?

Det behövs inte mindre Socialdemokrati i världen utan mer. Det enda sättet att öka Socialdemokraternas makt och inflytande är att rösta på oss. Jag är beredd att göra allt jag kan för att fler ska rösta på oss. De politiska skälen är så uppenbara i den tid vi lever. Vi behöver en anständighetens politik, grundad på Socialdemokratiska värderingar på vårt gemensamma jordklot.


Sidan uppdateras snart med presentation av Djeila Ahundzada


Hallå där, Dennis Nilsson! Du har nominerats från Socialdemokraterna i Västerås till riksdagen. Vilka politiska frågor skulle du vilja fokusera på under mandatperioden som kommer?

Hej på er! Mina politiska hjärtefrågor är bland annat arbetsmarknadspolitiska frågor då Socialdemokraterna måste återupprätta förtroendet för den svenska arbetsmarknadsmodellen när nyliberalism attackerat skyddsvärnen för löntagare. Det betyder ej att jag är emot företagsamhet utan med tydliga enkla regler för parterna att förhålla sig till arbetsmarknaden på lika villkor. Jag är också intresserad bostadspolitiska frågor då vi måste bygga för människor i tiden för framtiden med rimliga kostnader med tanke miljö och den sociala hållbarheten för trygga och inkluderande samhällen.

För den som inte träffat dig tidigare, berätta lite om dig själv!

Jag är född och uppväxt i Västerås. Gift med Paula med två vuxna döttrar. Min yrkesbakgrund är både som barnskötare och byggnadsarbetare. Mina intressen idag förutom att bygga och skapa saker är mina husdjur resor och föreningsliv, men jag har även ett förflutet i en idrottskarriär i IFK Västerås fram till tidigt 80-tal. Mitt engagemang för föreningslivet är stort då det väcktes i unga år och då aktiv i Unga Örnar för att sedan i vuxen ålder bli fackligt aktiv för Byggnadsarbetareförbundet. Senare livet blev jag också facklig-politiskt aktiv i Byggnads och Socialdemokraterna. Min värdegrund vilar stabilt ifrån den uppväxt jag fått i familjen att man enligt det klassiska citatet gör din plikt kräv din rätt. En för mig viktig fråga i livet är och kommer alltid att vara rättvisefrågor i samhället; fördelningen mellan fattig och rik det är en förutsättning för ett solidariskt öppet tryggt demokratiskt samhälle på rättvisa och lika villkor.

Varför blev du medlem i Socialdemokraterna och hur gick det till?

Jag blev medlem i S 2010 på grund av Reinfeldts regeringspolitik och nedmonteringen av arbetsmarknadspolitiken samt av den nyliberala agendan som Timbro drog igång på 80-talet som började bära frukt för dem. .Jag ville motverka detta genom att engagera mig först för att få LO-medlemmar att förstå att de nyliberala tankar eller ännu extremare som SD inte var ett alternativ för ett öppet demokratiskt samhälle med en samhällsutveckling på grundval av politisk, social och ekonomisk demokrati. Det är ju grundläggande för synen om allas lika värde och rätt helt enkelt solidaritet.

Varför tycker du att man ska rösta på Socialdemokraterna i valet 2022?

Den som tror på ett öppet demokratiskt samhälle på rättvisa och lika villkor där vi får vara den man vill och utvecklas som man vill skall rösta Socialdemokraterna för ett öppet samhälle i gemenskap.


Nominerade till regionen

Hallå där, Denise Norström! Du har nominerats från Socialdemokraterna i Västerås till regionen. Vilka politiska frågor skulle du vilja fokusera på under mandatperioden som kommer?

Jag har haft förmånen att tillsammans med S-gruppen i regionen fått leda det politiska arbetet i tre mandatperioder. Mitt mål är att vi ska få fortsatt förtroende och att väljarna tycker att vi har en bra politik för en hälso- och sjukvård som har en god tillgänglighet och att vården ges efter behov. Vi behöver utveckla det vi kallar god och nära vård, detta för att människor ska få hjälp tidigt och på rätt vårdnivå. För att patienter ska kunna få vår i hemmet behöver vi se till att bredbandsuppkoppling är möjligt i hela länet vilket även gör det möjligt för människor att driva egna företag eller arbeta mer hemifrån. Vi vill leda arbetet för ett levande välmående Västmanland.

För den som inte träffat dig tidigare, berätta lite om dig själv!

Jag är född i Finland närmare bestämt i Helsingfors. När jag var två år flyttade vår familj till Sverige och jag har varit bosatt i Västerås sedan dess. Eftersom vi tillhör gruppen finlandssvenskar så hade vi aldrig problem med språket annat än att kompisarna trodde vi kom från Mumindalen men tyckte det var konstigt att vi inte såg ut som mumintrollen. Dialekten är sedan länge bortslipad och jag antar att jag låter som många andra västeråsare. Efter gymnasiet började jag jobba på ASEA som sedan blev ABB ganska tidigt började jag engagera mig fackligt för Metall. Jag har haft många olika fackliga uppdrag genom åren men var under en längre tid IF Metalls ordförande på ett av de största ABB bolagen, jag hade förmånen att företräda IF Metall i bolagsstyrelsen under några år, ett uppdrag som var spännande och mycket lärorikt och som jag i mitt nuvarande uppdrag har haft stor nytta av

Varför blev du medlem i Socialdemokraterna och hur gick det till?

Som fackligt engagerad kom jag snabbt till insikt att politiska beslut har stor påverkan på våra villkor både när det gäller på arbetet och privat. Mina fackliga äldre kompisar tyckte att jag hade bra åsikter och att jag kunde förklara på ett enkelt vis vad jag ville och varför. Jag fick frågan om jag ville gå med i socialdemokratiska partiet och Metall S-förening vilket jag gjorde. När det närmade sig valet 1988 blev jag nominerad till kommunfullmäktige i Västerås för socialdemokraterna, efter valet blev jag invald som ersättare i fullmäktige och ersättare i Park- och idrottsstyrelsen det var starten på min politiska resa och som sagt den pågår fortfarande.

Varför tycker du att man ska rösta på Socialdemokraterna i valet 2022?

Efter detta märkliga år med en pandemi som på många olika sett påverkat oss alla har det blivit tydligt att det behövs en politik som värnar ett starkt samhälle som håller ihop och som har en god finansiell ställning för att kunna möta upp och lindra effekterna så att samhället inte kollapsar. Många branscher har blivit hårt drabbade medan andra har upplevt ett uppsving. Vården var tungt belastad men fick de resurser som krävdes för att klara ett uppdrag som var långt utöver det normala. Detta har varit möjligt tack vare en socialdemokratiskt ledd regering. I kriser prövas politikens förmåga på alla nivåer, jag är stolt över att Socialdemokratin grundidé fortfarande håller. För mig är det självklart att rösta på Socialdemokraterna.


Hallå där, Daniel Pettersson! Du har nominerats från Socialdemokraterna i Västerås till regionen. Vilka politiska frågor skulle du vilja fokusera på under mandatperioden som kommer?

Jag brinner väldigt mycket för hälsofrågor. Bland de viktigaste hälsofrågorna som finns i vårt moderna digitaliserade samhälle är att motverka stillasittande och passivitet genom att främja rörelse. Som mångårigt ideellt aktiv inom idrottsrörelsen vill jag stärka banden mellan idrottsrörelsen och Region Västmanland ytterligare och i samarbete med länets kommuner sätta Västmanland i rörelse.

Jag vill också jobba för att stärka tågtrafiken till och från länet både till Stockholm och Uppsala i öster och västerut till Örebro och hela vägen till Oslo.

För den som inte träffat dig tidigare, berätta lite om dig själv!

Jag är arbetargrabben som genom arbetarrörelsen har fått chansen. Med två yrkesarbetande föräldrar och mor och farföräldrar som slitit i industri och jordbruk har jag via högskola och universitet kunnat få en utbildning och livserfarenheter som tidigare generationer aldrig kunnat drömma om. Att ha ett rikt liv utan att någonsin glömma sitt ursprung och insikten om att världen i grunden är orättvis kommer alltid att vara min livsnerv och drivkraft.

Till vardags är jag en snart 43-årig småbarnsförälder, ideellt engagerad som baskettränare och ordförande i Västerås basket. Jag jobbar sedan 2016 som politisk tjänsteman för Socialdemokraterna i Region Uppsala.

Varför blev du medlem i Socialdemokraterna och hur gick det till?

Jag kommer från ett väldigt politiskt engagerat hem där alla var mer eller mindre engagerade som medlemmar i partiet. Det som fick mig att slutligen ansöka om riktigt medlemskap, efter att i åratal varit passiv supporter, var det borgerliga styret i födelsestaden Nyköping 1991-1994. Den nyliberala experimentverkstad som man hade formerat resulterade i fullständigt kaos, skenande kostnader och massiva protester. SSU-Nyköping blev en starkt bidragande orsak till framgångarna i valet. På den vägen kom jag att under 10 års tid bli politisk aktivist i ungdomsförbundet. Vi pratade inte bara politik utan gjorde den också. Den ambitionen kommer jag nog alltid att ha med mig.

Varför tycker du att man ska rösta på Socialdemokraterna i valet 2022?

Socialdemokraterna är en garanti för stabilitet i det politiska klimatet. Där andra partier vevar och jagar likes och klickningar bygger vi samhället en kloss i taget. Det går inte alltid snabbt, det kan uppfattas som tråkigt och trist men det rör sig faktiskt framåt. Jag ser det som vår främsta uppgift att återigen sätta jämlikhetsfrågorna på dagordningen. Pandemin har på alla sätt visat att samhället är ojämlikt och att ojämlikheten faktiskt dödar och det kan vi aldrig acceptera.


Hallå där, Fehmi Paulus! Du har nominerats från Socialdemokraterna i Västerås till regionen. Vilka politiska frågor skulle du vilja fokusera på under mandatperioden som kommer?

De stora utmaningarna är kompetensförsörjningen och den vård som har fått anstå. Vi behöver fortsätta arbetet med att vara en attraktiv arbetsgivare och få kontinuitet för medarbetare och patienter genom en stabil grundbemanning. Jag brinner för att våra invånare i Västmanland skall få tillgång till den vård de behöver och att vi kortar operationstider och påföljande vårdtider. En stor utmaning är framtidens fastighetsbestånd och finansieringen av den men också finansieringen av vår välfärd. En av mina hjärtefrågor är jämlik vård oavsett var du är eller vem du är.

För den som inte träffat dig tidigare, berätta lite om dig själv!

Jag är 53 årig västeråsare sedan 1983. Gift och har fyra barn. Utbildad undersköterska och ambulanssjukvårdare. Jag jobbar idag inom Regionen på Intensivvårdsavdelningen. Många skulle nog säga att jag är en lugn, tålmodig och lyhörd person. Jag är inte den som väntar på att saker skall hända utan tar tag i det själv eller tillsammans med andra. Förutom familjen ägnar jag mig gärna åt träning, promenader och cykling i naturen.

Varför blev du medlem i Socialdemokraterna och hur gick det till?

Jag har alltid tyckt och tänkt mycket. Haft mycket åsikter och vilja att förändra saker. Vårdfrågor har alltid intresserat mig av naturliga orsaker med min utbildning och via mitt arbete. Utöver detta har samhällsfrågor och människors livsförutsättningar alltid varit något som jag brinner för. När jag väl fick en fråga såg jag det möjligt att kunna vara med och påverka och förverkliga tankar och idéer genom partiet.

Varför tycker du att man ska rösta på Socialdemokraterna i valet 2022?

Jag tycker man skall rösta på oss för att vi vill arbeta för ett jämlikt samhälle där alla har samma möjlighet till att växa och få ett bra liv. Vi tycker att barn- och ungas förutsättningar är av ytterst väsentliga då det är vår framtid. Vi är för en god och jämlik skola och att barn och unga skall läras för livet, att gå ut gymnasiet med godkända betyg är något vi jobbar hårt för. Jag tycker att våra äldre skall prioriteras för att få bättre äldreomsorg.

facebook Twitter Email