Ja till jämställdhet mellan kvinnor och män i kyrkan

Svenska kyrkan arbeta för jämställdhet mellan kvinnor och män. Det ska gälla både inom kyrkan och för kyrkans roll i samhällslivet. Självklart ska även de som vill gifta sig eller ingå partnerskap kunna göra det i kyrkan. Kärleken ska lyftas fram i alla former av relationer. Ingen ska ifrågasättas i kyrkan på grund av sitt…

Läs mer

Ja till utveckla kyrkans musikliv

Det finns ett fantastiskt kör- och musikliv i Västerås kyrkor. Faktum är att kyrkan en av de största kulturarrangörerna i Västerås. Jag vill gärna vara med om att utveckla kyrkans musikliv, exempelvis genom att fler barn och unga får tillfälle till att sjunga i körer och att pröva på musik i olika former. Det klingande…

Läs mer

Ja till att satsa extra på unga i kyrkan

Barn och unga är viktiga för Svenska kyrkans framtid. De måste få synas och höras i kyrkans verksamheter. Därför är det bra att det satsas lite extra på barn och unga genom att det är avgiftsfritt att delta i dessa verksamheter i Svenska kyrkan Västerås. Även de som har små plånböcker ska kunna vara med…

Läs mer

Ja till att vårda det kyrkliga kulturarvet

Det är viktigt att det kulturarv vi har i kyrkor och andra kyrkliga byggnader i Västerås vårdas väl för framtiden. Samtidigt är det ett kulturarv som ständigt används och utvecklas. Även Västerås många kyrkogårdar ska skötas och vårdas väl. De är platser där människor i nuet möter både det som varit och det som kan…

Läs mer

POSK vision – en kyrka som styrs enbart av de mest aktiva

Hur ser den kyrkopolitiska gruppen POSK på demokratin och medlemskapet i Svenska kyrkan? Frågan måste ställas med tanke på hur POSK beskriver sin demokratisyn i sitt lokala program för Svenska kyrkan i Västerås. Där skriver POSK att kyrkans beslutsfattare ska ”företräda församlingar”. POSK skriver även att ”valda ledamöter ska ha församlingsförankring och kunskaper om församlingslivet”….

Läs mer
facebook Twitter Email